طرح سنوات کارکنان

طرح بیمه سنوات کارکنان چیست؟
بیمه سنوات کارکنان با هدف ایجاد پشتوانه مالی برای ایام بازنشستگی کارکنان و نیز کاهش تعهدات مالی کارفرما طراحی گردیده است. در این طرح کارفرما با پرداخت مبلغی معادل پایه حقوق کارکنان بصورت سالانه و فراهم آوردن پوشش های بیمه ای برای آنان، سرمایه مناسب و مطمئنی را در زمان بازنشستگی یا قطع همکاری برای کارکنان تامین می‌نماید.

چه منافعی برای کارفرمایان و کارکنان ایجاد می نماید؟
– پرداخت سنوات کارکنان به شرکت بیمه براساس حقوق پایه هر سال
– سرمایه گذاری سنوات پرداختی و تشکیل اندوخته سرمایه گذاری
– امکان پرداخت حق سنوات واقعی کارکنان بر اساس آخرین حق بیمه پرداختی و مدت زمان سابقه نزد شرکت بیمه
– امکان پرداخت مبلغی بیش از سنوات واقعی کارکنان در زمان بازنشستگی
– تخصیص سود تضمینی سالانه بصورت روزشمار به اندوخته سرمایه گذاری
– بهره مندی از سود مشارکت معادل ۸۵ % سود تحقق یافته مازاد بر سود تضمینی در صورت از محل اندوخته بیمه نامه های سنوات

مزایای این بیمه نامه برای کارکنان:
-تجمیع مبالغ سنوات بر اساس آخرین حق بیمه پرداختی کارفرما و دریافت آن در پایان زمان همکاری
– امکان دریافت مبلغی مازاد بر مبلغ سنوات واقعی در زمان بازنشستگی
– امکان دریافت سرمایه بیمه نامه بصورت یکجا یا مستمری
– استفاده از پوشش های بیمه ای به مدت ۳۰ سال
– امکان استفاده از پوشش های بیمه ای در حین قرارداد
– تامین سرمایه بیمه ای متناسب با حق بیمه پرداختی برای اعضای خانواده در صورت فوت هر یک از کارکنان در طول قرارداد
– معافیت سرمایه دریافتی از مالیات بر ارث و درآمد

امکان دریافت وام تا ۹۰ % ارزش بازخریدی بیمه نامه با شرایط استثنایی:
– بدون ضامن و سپردن وثیقه
– بازپرداخت در دوره زمانی حداکثر ۴ ساله و با مناسب ترین نرخ بهره
-کاهش نیافتن اندوخته بیمه نامه و تخصیص سود به کل اندوخته بیمه نامه درصورت دریافت وام

پوشش های بیمه ای در این بیمه نامه شامل چه تعهداتی است؟

– امکان تعیین سرمایه فوت تا ۱۸ برابر حق بیمه پرداختی سالانه
– کمک هزینه درمانی بیماریهای صعب العلاج معادل ۳۰ درصد سرمایه بیمه ای تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال برای هر یک از کارکنان
– دریافت سرمایه تا ۴ برابر سرمایه بیمه ای درصورت فوت براثرحادثه
– دریافت سرمایه نقص عضو یا از کارافتادگی دائم ناشی از وقوع حادثه

مزایای ویژه طرح سنوات

– امکان انتقال تعهدات سنوات تجمیع شده سالهای گذشته به شرکت بیمه
– ارائه تخفیف جمعی و افزایش ارزش بازخریدی بیمه نامه- ارائه تخفیف از دیگر رشته های بیمه ای (بدنه، حوادث، آتش سوزی و…)
– دریافت سود تشویقی در صورت پرداخت حق بیمه زودتر از تاریخ سررسید
– امکان افزایش حق بیمه پرداختی متناسب با حقوق پایه هر سال
– افزایش پوشش های بیمه ای در هر سال متناسب با افزایش حق بیمه پرداختی

 

تمام حقوق این سایت برای © 2019 بیمه دانا. محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی توسط هینگ . آی آر