طرح قلک دارا و سارا ۱

ajami

فلسفه طرح بیمه دارا وسارا چیست؟

همانطور که از نام این بیمه  نامه بر می آید الویت اول این بیمه نامه “پس انداز و سرمایه گذاری” بیمه شده است و بدین معنی که اگر در پایان ۲۰سال که کودک شما به جوانی شایسته تبدیل شده و نیاز مبرمی به سرمایه از قبیل .هزینه دانشگاه.هزینه خرید خودرو.هزینه خرید مسکن.هزینه شروع کسب و کار و مخارج ازدواج و جهیریه دارد از این بیمه نامه استفاده خواهید کرد.

، فلسفه طراحی و وجود این بیمه نامه صرفا برای کاهش و تعدیل تبعات اقتصادی سرپرستان درآینده است و بس ، سود سرمایه گذاری ، پوشش حوادث و  امراض و بیماریهای خاص و مستمری بازنشستگی موارد جانبی و تشویقی برای جلب بیمه شده برای تهیه چنین بیمه نامه ای خواهد بود.

 

اکنون  بعنوان سرپرست خانواده  اگر یکی از بیمه نامه های “عمروسرمایه گذاری” ، ” عمروتامین آتیه” ، ” عمرو تشکیل سرمایه” و یا “عمر و پس اندازکودکان طرح دارا و سارا”  را برای خود و همسرو فرزندانتان  تهیه ننموده اید ، شب چگونه با آرامش سر بر بالین می گذارید؟

آرزوی شرکتهای بیمه سلامتی  و عدم خسارت بیمه شدگان می باشد ، ولی این را هم در نظر بگیرید “ حادثه همیشه طبق نظر ما اتفاق نیافتاده و خبر نمی کند” امیدواریم شما از بیمه نامه تهیه نموده خود ، فقط از مزایای حیات بهره متد شده و وام و سود دریافت نموده و شبها با آرامش سر بر بالین بگذارید.

همیشه به یاد داشته باشیم  :

زندگی همیشه وفق مراد ما جریان ندارد ، برای مراحل سخت میتوان آماده بود و بی رودربایستی فلسفه بیمه عمر پوشش این لحظات سخت است این لحظات از زمان فوت سرپرست خانواده شروع شده و حداقل تا زمان انحصار وراثت ادامه دارد، حتی اگر بیمه عمر فاقد سود و سرمایه گذاری باشد از ملزومات زندگی امروزه ماست.

 

 

از ویژگی های عمده این نوع طرح عبارتند از:

–         تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت.

–        امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

–        امکان برداشت از محل اندوخته .

–         پرداخت وام از محل اندوخته.

–         پرداخت سرمایه بیمه در پایان مدت بیمه نامه به صورت یکجا.

–         امکان افزایش سرمایه بیمه برای رفع اثرات تورم و جبران کاهش قدرت خرید بیمه گذاران.

–         امکان پرداخت حق بیمه به روش های یکجا، سالیانه و اقساط. شش ماهه ، سه ماهه و ماهانه

–       جبران اقساط معوق حق بیمه پوشش های بیمه ای از محل اندوخته بیمه نامه .

–         پرداخت سود مشارکت در منافع.

–        امکان تبدیل سرمایه بیمه نامه به مستمری .

–         انتخاب سرمایه بیمه عمر و صدور بیمه نامه تا سقف ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴ ریال.

–      پرداخت هزینه های درمان بیماریهای خاص شامل: سکته قبلی، سکته مغزی، سرطان، پیوند اعضاء و عمل جراحی کرونر قلب باز حداکثر تا سن ۶۰ سالگی معادل ۳۰% سرمایه بیمه عمر حداکثر مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰ ریال.

–         پرداخت۱۰۰درصد سرمایه بیمه عمر در صورت از کار افتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه.

–         معافیت از ادامه پرداخت حق بیمه در صورت ازکار افتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه.

–         پرداخت حداکثر چهاربرابر سرمایه بیمه عمر در صورت فوت ناشی از حادثه (علاوه بر اندوخته).

–         امکان انتخاب نحوه سرمایه گذاری توسط بیمه گذار.

–         بهره مندی از معافیت های مالیاتی.

 

مزایای ویژه و منحصر این بیمه نامه عبارتند از:

    انعطاف پذیری در نحوه پرداخت حق بیمه:

  • چنانچه بیمه شده در سررسید سالیانه بیمه عمر و سرمایه گذاری خویش به دلایلی قادر به پرداخت حق بیمه نبوده و نقدینگی کافی بدین منظور در دسترس وی نباشد،  می تواند از اندوخته حاصل از سرمایه گذاری خویش به منظور پرداخت حق بیمه آن سال استفاده نماید.
  • چنانچه بیمه شده تمایل به افزایش یا کاهش حق بیمه داشته باشد می تواند تغییرات مورد نظر خویش را بر خلاف دیگر بیمه های عمر اعمال نماید.
  • بیمه شده قادر است که حق بیمه عمر و سرمایه گذاری را که پرداخت می نماید هر ساله تعدیل نماید. این امر دارای دو مزیت است:

۱-  با تعدیل حق بیمه پرداختی می توان سرمایه اصلی بیمه عمر که همان   سرمایه فوت می باشد را تعدیل نمود. تعدیل بدین معنی است که سرمایه بیمه عمر هر سال نسبت به سالهای پیشین افزایش می یابد و با گذشت زمان و در نظر گرفتن تورم ارزش آن به روز نگاه داشته می شود.

۲-  دیگر آنکه با تعدیل حق بیمه پرداختی بصورت مستمر اندوخته حاصل از سرمایه گذاری نیز پیشرفت مناسبتری داشته و به گونه ای قابل توجه افزایش خواهد یافت.

بیمه عمر

بیمه عمر

salit

زندگی گام زدن در مرز تاریکی و روشنایی است . از یکسو ، امید و آمال آدمی دورنمایی روشن را پیش روی او می نهد و از دیگر سو ، رخدادهایی فراتر از خواست و اراده او ، مخاطراتی را فرا راه او قرار می دهد و تعامل بشر با جهان بیرون از دیرباز تا به امروز در مواجهه با مخاطرات بیرونی است که همراه با سرمایه گذاری و پس انداز مالی مناسب در جهت تامین آینده افراد خانواده راه گشا می باشد .

بیمه دانا بعنوان اولین شرکت تخصصی فعال بیمه های زندگی در کشور با طراحی و ارائه انواع بیمه های عمر و پس اندازو حوادث تحت عناوین زیر امید دارد دین خود را در ایجاد اطمینان و آرامش ، به شما هموطن گرامی ادا نماید .

۱- بیمه عمر جامع ارمغان زندگی
 
۲- بیمه زندگی و سرمایه گذاری

۳-
بیمه سرمایه فرزندان

۴- بیمه آتیه فرزندان
 
۵- بیمه تامین خانواده

۶-
بیمه مهریه

۷-
بیمه تشکیل سرمایه

۸-
بیمه عمر زمانی

۹-
بیمه مانده بدهکار

۱۰-بیمه حوادث

۱۱-
بیمه مسافرت خارجی

     

آنچه امروز تحت عنوان بیمه های عمر توسط شرکت بیمه دانا به مشتریان ارائه می گردد در سه قالب به شرط فوت، به شرط حیات و بیمه های مختلط پس انداز طبقه بندی می گردد. هر یک از این سه نوع از بیمه های عمر ویژگی و قابلیت های منحصر به فردی دارد. چنانچه مشتری از درآمد ناچیزی برخوردار است می تواند از بیمه های به شرط فوت استفاده نماید که در صورت فوت بیمه شده، سرمایه مندرج در بیمه نامه یکجا به بازمانده پرداخت می گردد.اقشار متوسط که مایل به پس انداز با بهره مناسب هستند می توانند از بیمه های به شرط حیات استفاده نمایند.

بیمه زندگی و سرمایه گذاری

اگر می خواهید از مزایای سرمایه گذاری بلند مدت برای خرید مسکن ، خرید جهیزیه ، تامین هزینه تحصیل فرزندان و . . . بهره مند گردید ؛ از این نوع بیمه نامه استفاده نمایید .

مزایا :

بهره مندی از مزایای سرمایه گذاری بلند مدت .

برخورداری از پوشش های بیمه ای مناسب .

محاسبه سود مشارکت از محل سرمایه گذاری ها .

امکان تبدیل سرمایه بیمه نامه به مستمری .

 امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

امکان صدور بیمه نامه بدون انجام معاینات پزشکی .

دریافت وام از محل اعتبار بیمه نامه پس از گذشت حداقل دو سال .

معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه شده ناشی از حادثه

معافیت سرمایه بیمه عمر از پرداخت هرگونه مالیات .

انتخاب نحوه پرداخت حق بیمه به میل بیمه گذار .

تعهدات بیمه نامه :

۱- پرداخت سرمایه بیمه در پایان مدت بیمه نامه به استفاده کننده .

۲- پرداخت اصل سرمایه بیمه در صورت فوت بیمه شده به استفاده کننده . (بلافاصله)

درصورت عدم تمایل بیمه گذار به انجام معاینات پزشکی، پوشش خطر فوت عادی (بدون حادثه) در ۲ سال اول قرارداد حذف می گردد.

۳- پرداخت دو برابر سرمایه بیمه در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه . (بلافاصله)

بیمه سرمایه فرزندان

هدف ازاین بیمه تامین آتیه کودکان ونوجوانان وزدودن دغدغه خاطر همه پدران و مادران جهت آینده فرزندانشان وایجاد سرمایه أی مطمئن برای تهیه جهیزیه ، هزینه تحصیلات عالی ،ازدواج و… میباشد .

مزایا :

دریافت وام از محل بیمه نامه پس از گذشت حداقل دو سال .

معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی بیمه گذاردر طی مدت بیمه .

امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

برخورداری از معافیتهای مالیاتی به شرح زیر :

سرمایه بیمه عمر از پرداخت هرگونه مالیات معاف است .

حق بیمه های پرداختی بابت بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات بیمه شدگان کسر می گردد .

تعهدات بیمه گر:

پرداخت سرمایه بیمه به استفاده کننده(فرزندان) در پایان مدت بیمه نامه برای تهیه جهیزیه ، هزینه تحصیلات عالی ،ازدواج ،خرید مسکن و…اعم از اینکه بیمه شده (پدر، مادر یا سرپرست خانواده)در آن هنگام درقید حیات باشد یا نباشد.

هر گاه بیمه شده درطول مدت بیمه فوت شود ویا دراثر حادثه ازکار افتاده کامل ودائم گردد ازآن پس حق بیمه دریافت نمی گردد  ولی سرمایه در پایان مدت پرداخت می گردد .

هر گاه استفاده کننده درطول مدت بیمه نامه دراثر حادثه ازکار افتاده کامل ودائم گردد علاوه بر سرمایه بند یک ، سرمایه معادل سرمایه بیمه نامه بلافاصله پرداخت خواهد شد .

مدت بیمه نامه متناسب با سن ازدواج و بلوغ و یا تحصیلات عالی در نظر گرفته می شود .

بیمه آتیه فرزندان

در راستای تسریع در ارائه خدمات به هموطنان گرامی ، بیمه عمر و پس اندازآتیه فرزندان با هدف تامین آینده فرزندان طراحی شده است . سرمایه گذاری ، خرید مسکن ، جهیزیه ، تامین هزینه تحصیل فرزندان به همراه پوشش های بیمه ای از اهداف عمده این طرح است.

 مزایا :

پرداخت سود مشارکت در منافع

حذف معاینات پزشکی و صدور بیمه نامه در کمترین زمان .

دریافت وام پس از پرداخت ۲ سال حق بیمه .

امکان تبدیل بیمه نامه به مستمری

امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

امکان پرداخت حق بیمه بصورت یکجا در شروع قرارداد و یا سالیانه .

تعهدات :

پرداخت سرمایه بیمه در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه .

پرداخت سرمایه بیمه نامه در پایان مدت بیمه در صورت فوت عادی بیمه شده .

تذکر : پوشش فوت عادی در دو سال اول قرارداد استثناء است .

پرداخت سرمایه بیمه بلافاصله ، در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه (علاوه بر بند ۲)

استردادحق بیمه های پرداختی درصورت فوت عادی بیمه شده درطول دوسال اول بیمه نامه

بیمه تأمین خانواده

هدف ازاین بیمه تأمین سرمایه ای مناسب برای ادامه زندگی خانواده درزمان کهولت ویافوت بیمه شده می باشد.

مزایا :

دریافت وام از محل بیمه نامه پس از گذشت حداقل دو سال .

امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

برخورداری از معافیتهای مالیاتی .

تعهدات بیمه گر:

پرداخت سرمایه در انقضای بیمه نامه اعم از اینکه بیمه شده در آن هنگام در قید حیات باشد یا نباشد .

چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه نامه فوت نماید ، از تاریخ فوت تا پایان مدت بیمه نامه سالانه مبلغی معادل۱۰% سرمایه بیمه نامه بصورت مستمری به ذینفع پرداخت می گردد و در انقضای بیمه نامه سرمایه مندرج در بیمه نامه به استفاده کننده /گان پرداخت خواهد گردید .

هر گاه بیمه شده در طول مدت بیمه در اثر حادثه مشمول بیمه دچار ازکارافتادگی کامل و دائم گردد از آن پس حق بیمه ای دریافت نمی گردد و تعهدات بیمه نیز به قوت خود باقی است و سرمایه بیمه در انقضای آن به ذینفع و یا استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد .

مدت پرداخت حق بیمه دراین بیمه نامه ۵سال کمتر از مدت اعتبار بیمه نامه میباشد .

 

بیمه مهریه

این طرح به منظور ایجاد تحکیم بیشتر خانواده ها و با هدف امکان پرداخت مهریه از طرف زوج به زوجه در طول زندگی مشترک تهیه گردیده است.

مزایا :

– امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

امکان دریافت وام از محل اندوخته بیمه نامه پس از گذشت ۲ سال.

امکان پرداخت حق بیمه بطور یکجا در شروع قرارداد .

 برخورداری از معافیت های مالیاتی .

تعهدات بیمه گر :

پرداخت سرمایه بیمه در صورت ادامه اعتبار بیمه نامه وحیات زوج در انقضاء مدت بیمه نامه .

پرداخت سرمایه بیمه در صورت فوت شوهر در طی مدت اعتبار بیمه نامه به زوجه .

در صورت از کار افتادگی کامل و دائم شوهر در اثر حادثه ، پرداخت معادل سرمایه بیمه در طول مدت اعتبار بیمه نامه به وی و پرداخت تعهدات مندرج در بند ۱ به زوجه .

معافیت از ادامه پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی دائم و کامل شوهر در طی مدت اعتبار بیمه نامه .

 

بیمه تشکیل سرمایه

هدف از این بیمه نامه ایجاد یک سرمایه مطمئن برای آینده بیمه شده است.

مزایا :

دریافت وام از محل اندوخته بیمه نامه پس از گذشت حداقل دو سال .

امکان بازخرید بیمه نامه پس از دوسال پرداخت حق بیمه .

برخورداری از معافیتهای مالیاتی .

تعهدات بیمه گر:

بیمه دانا تضمین می نماید مبلغ مستمری را در مدت معین در اختیار بیمه شده قراردهد.

استرداد حق بیمه های دریافتی به استفاده کننده در صورت فوت بیمه شده قبل از انقضای مدت بیمه نامه .

حق بیمه ماهانه برای سرمایه ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

سن بیمه شده

 حق بیمه مدت ۵ سال

حق بیمه مدت۱۰ سال

حق بیمه مدت ۱۵ سال

۳۰

۰۳۰/۴۵۶/۱

۱۸۰/۵۲۹

۳۵۰/۳۰۹

۳۱

۹۷۰/۴۵۵/۱

۰۶۰/۵۲۹

۱۴۰/۳۰۹

۳۲

۹۰۰/۴۵۵/۱

۹۱۰/۵۲۸

۹۲۰/۳۰۸

۳۳

۸۳۰/۴۵۵/۱

۷۵۰/۵۲۸

۶۹۰/۳۰۸

۳۴

۷۵۰/۴۵۵/۱

۵۴۰/۵۲۸

۴۲۰/۳۰۸

۳۵

۶۷۰/۴۵۵/۱

۳۱۰/۵۲۸

۱۲۰/۳۰۸

۳۶

۵۷۰/۴۵۵/۱

۰۷۰/۵۲۸

۷۷۰/۳۰۷

۳۷

۴۴۰/۴۵۵/۱

۸۳۰/۵۲۷

۳۸۰/۳۰۷

۳۸

۳۰۰/۴۵۵/۱

۵۸۰/۵۲۷

۹۶۰/۳۰۶

۳۹

۱۰۰/۴۵۵/۱

۲۹۰/۵۲۷

۴۹۰/۳۰۶

۴۰

۹۰۰/۴۵۴/۱

۹۵۰/۵۲۶

۹۸۰/۳۰۵

 

 

 

 

حق بیمه فوق برای سرمایه ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است ودر صورت افزایش مبلغ سرمایه حق بیمه نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت.

عمر زمانی

هدف بیمه عمر زمانی ایجاد یک پوشش بیمه ای مناسب در صورت فوت عادی و یا ناشی ازحادثه، در طول مدت بیمه نامه می باشد.

مزایا :

میزان حق بیمه ناچیز بیمه نامه

امکان پرداخت حق بیمه بصورت یکجا یا سالانه

تضمین مناسبی برای خانواده شخص بیمه شده در صورت فوت است

برای کارفرمایانی که ممکن است بابت فوت کارکنان دچار مشکلاتی شوند تضمین خوبی است

استفاده از معافیتهای مالیاتی

امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

پرداخت وام ازمحل اندوخته

تعهدات بیمه گر:

–          پرداخت سرمایه بیمه بلافاصله بعد از فوت بیمه شده به استفاده کننده

حق بیمه سالانه (سرمایه ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ریال)

سن بیمه شده

حق بیمه مدت ۵ سال

حق بیمه مدت۱۰ سال

حق بیمه مدت ۱۵ سال

۳۰

۱۴۰/۴۶

۲۵۰/۴۸

۶۴۰/۵۱

۳۱

۱۲۰/۴۷

۴۷۰/۴۹

۳۱۰/۵۳

۳۲

۲۳۰/۴۸

۸۸۰/۵۰

۱۵۰/۵۵

۳۳

۵۲۰/۴۹

۴۷۰/۵۲

۲۱۰/۵۷

۳۴

۹۰۰/۵۰

۳۰۰/۵۴

۴۷۰/۵۹

۳۵

۳۵۰/۵۲

۳۶۰/۵۶

۰۳۰/۶۲

۳۶

۰۵۰/۵۴

۶۵۰/۵۸

۹۲۰/۶۴

۳۷

۰۳۰/۵۶

۱۹۰/۶۱

۱۴۰/۶۸

۳۸

۲۱۰/۵۸

۹۷۰/۶۳

۷۳۰/۷۱

۳۹

۹۲۰/۶۰

۰۶۰/۶۷

۷۱۰/۷۵

۴۰

۱۷۰/۶۴

۶۹۰/۷۰

۲۲۰/۸۰

بیمه مانده بدهکار

این بیمه نامه تضمین مناسبی برای بانکها ، موسسات مالی ، اعتباری و … همچنین خانواده وام گیرنده پس از فوت می باشد. با خرید این بیمه نامه بیمه دانا تضمین می نماید در صورت بیمه شده در طول مدت بیمه نامه مانده اصل بدهی وام را به بانکها و موسسات و … بصورت یکجا پرداخت نموده و مانع از فروش سندرهنی گردد.

مزایا:

–          حق بیمه نسبتا ناچیز بیمه نامه

–          امکان پرداخت حق بیمه بصورت سالانه و یکجا

–          تضمین مناسبی برای خانواده بیمه شده (وام گیرنده) در صورت فوت وی

–          تضمین بازگشت بدهی وام برای بانکها وموسسات مالی و اعتباری

تعهدات بیمه گر :

–          پرداخت مانده اصل بدهی وام به موسسات وام دهنده (ذینفع)

سن بیمه شده

حق بیمه مدت ۵ سال

حق بیمه مدت۱۰ سال

حق بیمه مدت ۱۵ سال

۳۰

۸۰۰/۴۰

۱۰۰/۴۱

۱۶۰/۴۳

۳۱

۵۰۰/۴۱

۸۸۰/۴۱

۱۵۰/۴۴

۳۲

۲۹۰/۴۲

۷۷۰/۴۲

۲۷۰/۴۵

۳۳

۲۵۰/۴۳

۷۹۰/۴۳

۵۵۰/۴۶

۳۴

۲۲۰/۴۴

۹۰۰/۴۴

۹۴۰/۴۷

۳۵

۲۹۰/۴۵

۱۴۰/۴۶

۵۰۰/۴۹

۳۶

۵۱۰/۴۶

۵۸۰/۴۷

۲۶۰/۵۱

۳۷

۸۹۰/۴۷

۱۹۰/۴۹

۲۵۰/۵۳

۳۸

۴۱۰/۴۹

۰۰۰/۵۱

۴۶۰/۵۵

۳۹

۱۷۰/۵۱

۰۱۰/۵۳

۹۴۰/۵۷

۴۰

۴۵۰/۵۳

۴۲۰/۵۵

۸۱۰/۶۰

بیمه مسافرین به خارج از کشور

کلیه مسافرین که عازم خارج از کشور هستند ، می توانند از پوشش های بیمه های درمانی مسافرتی به شرح زیر استفاده کنند .

تعهدات بیمه نامه :

پرداخت هزینه های فوریتهای پزشکی، دندانپزشکی، جراحی، داروخانه،بیمارستان وانتقال پزشکی به نزدیکترین بیمارستان تا سقف ۵۰۰۰۰ یورو

پرداخت هزینه های دعاوی حقوقی .

راهنمایی و کمک رسانی در صورت سرقت یا مفقود شدن مدارک مسافرتی.

بازگرداندن جسد بیمه شده به ایران در صورت فوت .

پرداخت هزینه عزیمت و اقامت همراه بیمه شده در صورتیکه بیش از ۱۰ روز متوالی در بیمارستان بستری گردد .

بازگرداندن کودکان بی سرپرست در صورت فوت یا انتقال پزشکی بیمه شده .

 

بیمه  حوادث انفرادی


بیمه حوادث انفرادی تمام اوقات

امروزه رشد و توسعه تکنولوژی و صنعت که ره آورد آن آرامش و آسایش برای مردم سراسر دنیا بوده است ، مخاطراتی را نیز به تبع گسترش تعاملهای اجتماعی و اقتصادی در پی داشته است .

پیچیدگی روابط اجتماعی ، اداری و صنعتی ، لزوم درک و شناخت ما را نسبت به خطرات و عوامل بیرونی دو چندان ساخته و ایجاد راهکارهای مناسب برای جلوگیری از حوادث احتمالی در آینده را ضرورت میبخشد .

بی گمان بیمه مهمترین ابزار جهت کاهش اثرات مالی اینگونه حوادث است.

هدف بیمه حوادث انفرادی تمام اوقات ، جبران غرامت فوت ، نقص عضو ، ازکارافتادگی و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه در طول مدت شبانه روز (۲۴ ساعت) می باشد .

دارنده این نوع بیمه نامه در تمام نقاط ایران و دنیا دارای پوشش بیمه ای می باشد .

پوشش های بیمه حوادث انفرادی تمام اوقات

فوت : در صورتی که بیمه شده در اثر حادثه فوت نماید ، شرکت بیمه دانا سرمایه مورد تعهد را به استفاده کنندگان به طور یکجا پرداخت خواهد نمود.

نقص عضو : در صورتی که بیمه شده بر اثر حادثه دچار نقص عضو گردد ، شرکت بیمه دانا با توجه به میزان نقص عضو و براساس جدول نقص عضو ، غرامت فوق را به بیمه شده پرداخت خواهد نمود .

ازکارافتادگی : چنانچه بیمه شده بر اثر حادثه دچار ازکارافتادگی کلی و دائم گردد ، شرکت بیمه دانا سرمایه مورد تعهد را به بیمه شده به طور کامل پرداخت می نماید .

هزینه های پزشکی : در صورتی که بیمه شده براثر حادثه مصدوم و متحمل پرداخت هزینه های درمانی گردد ، شرکت بیمه دانا هزینه های درمانی مزبور راتا سقف مورد تعهد جبران خواهد نمود .

حق بیمه سالانه بیمه حوادث انفرادی برای سرمایه ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ریال (فوت ، نقص عضو و ازکارافتادگی )

و ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ریال (هزینه پزشکی)

طبقه خطر شغلی

طبقه خطر ۱

طبقه خطر ۲

طبقه خطر ۳

طبقه خطر ۴

طبقه خطر ۵

حق بیمه

۰۰۰ر۲۰

۰۰۰ر۲۶

۰۰۰ر۳۷

۰۰۰ر۵۳

۰۰۰ر۶۵


پر خطر
<———————————————–
———————————————–>
کم خطر

 

” در صورت افزایش سرمایه ، حق بیمه نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت “

توجه فرمایید که :

حق بیمه هر فرد براساس شغل و ریسک شغلی ایشان و همچنین مبلغ سرمایه بیمه تعیین میگردد .

خطرات ورزشی با درخواست بیمه گذار و با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار می گیرد .

مدت بیمه نامه حوادث انفرادی یکسال تمام شمسی می باشد و درپایان مدت، با درخواست بیمه گذار تمدید میگردد .

حداقل سن متقاضی جهت پذیرش بیمه حوادث انفرادی ۴ سال و حداکثر ۷۹ سال می باشد .

تمام حقوق این سایت برای © 2019 بیمه دانا. محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی توسط هینگ . آی آر