طرح سنوات کارکنان

طرح بیمه سنوات کارکنان چیست؟
بیمه سنوات کارکنان با هدف ایجاد پشتوانه مالی برای ایام بازنشستگی کارکنان و نیز کاهش تعهدات مالی کارفرما طراحی گردیده است. در این طرح کارفرما با پرداخت مبلغی معادل پایه حقوق کارکنان بصورت سالانه و فراهم آوردن پوشش های بیمه ای برای آنان، سرمایه مناسب و مطمئنی را در زمان بازنشستگی یا قطع همکاری برای کارکنان تامین می‌نماید.

چه منافعی برای کارفرمایان و کارکنان ایجاد می نماید؟
– پرداخت سنوات کارکنان به شرکت بیمه براساس حقوق پایه هر سال
– سرمایه گذاری سنوات پرداختی و تشکیل اندوخته سرمایه گذاری
– امکان پرداخت حق سنوات واقعی کارکنان بر اساس آخرین حق بیمه پرداختی و مدت زمان سابقه نزد شرکت بیمه
– امکان پرداخت مبلغی بیش از سنوات واقعی کارکنان در زمان بازنشستگی
– تخصیص سود تضمینی سالانه بصورت روزشمار به اندوخته سرمایه گذاری
– بهره مندی از سود مشارکت معادل ۸۵ % سود تحقق یافته مازاد بر سود تضمینی در صورت از محل اندوخته بیمه نامه های سنوات

مزایای این بیمه نامه برای کارکنان:
-تجمیع مبالغ سنوات بر اساس آخرین حق بیمه پرداختی کارفرما و دریافت آن در پایان زمان همکاری
– امکان دریافت مبلغی مازاد بر مبلغ سنوات واقعی در زمان بازنشستگی
– امکان دریافت سرمایه بیمه نامه بصورت یکجا یا مستمری
– استفاده از پوشش های بیمه ای به مدت ۳۰ سال
– امکان استفاده از پوشش های بیمه ای در حین قرارداد
– تامین سرمایه بیمه ای متناسب با حق بیمه پرداختی برای اعضای خانواده در صورت فوت هر یک از کارکنان در طول قرارداد
– معافیت سرمایه دریافتی از مالیات بر ارث و درآمد

امکان دریافت وام تا ۹۰ % ارزش بازخریدی بیمه نامه با شرایط استثنایی:
– بدون ضامن و سپردن وثیقه
– بازپرداخت در دوره زمانی حداکثر ۴ ساله و با مناسب ترین نرخ بهره
-کاهش نیافتن اندوخته بیمه نامه و تخصیص سود به کل اندوخته بیمه نامه درصورت دریافت وام

پوشش های بیمه ای در این بیمه نامه شامل چه تعهداتی است؟

– امکان تعیین سرمایه فوت تا ۱۸ برابر حق بیمه پرداختی سالانه
– کمک هزینه درمانی بیماریهای صعب العلاج معادل ۳۰ درصد سرمایه بیمه ای تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال برای هر یک از کارکنان
– دریافت سرمایه تا ۴ برابر سرمایه بیمه ای درصورت فوت براثرحادثه
– دریافت سرمایه نقص عضو یا از کارافتادگی دائم ناشی از وقوع حادثه

مزایای ویژه طرح سنوات

– امکان انتقال تعهدات سنوات تجمیع شده سالهای گذشته به شرکت بیمه
– ارائه تخفیف جمعی و افزایش ارزش بازخریدی بیمه نامه- ارائه تخفیف از دیگر رشته های بیمه ای (بدنه، حوادث، آتش سوزی و…)
– دریافت سود تشویقی در صورت پرداخت حق بیمه زودتر از تاریخ سررسید
– امکان افزایش حق بیمه پرداختی متناسب با حقوق پایه هر سال
– افزایش پوشش های بیمه ای در هر سال متناسب با افزایش حق بیمه پرداختی

 

بیمه ارمغان زندگی

مزایای بیمه‌نامه ارمغان زندگی شرکت بیمه دانا
• بهره‌مندی از پوششهای بیمه‌ای از بدو تولد تا ۱۰۱ سالگی
تعیین سرمایه فوت از حداقل ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا سقف ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
• تعیین حق‌بیمه و نحوه پرداخت آن به انتخاب شما:

بصورت ماهانه .سه ماهه و شش ماهه و سالانه
صدور بیمه های مشترک(خانواده)

  • سود فنی علی الحساب تخصیص یافته به مبالغ اندوخته بیمه نامه های عمروسرمایه گذاری معادل ۱۶% برای دو سال اول بیمه نامه، ۱۳% برای دو سال دوم ، و برای سالهای بعد حداقل ۱۰% خواهد بود

بهره‌مندی از سود مشارکت در منافع: علاوه بر اعطای سود تضمینی به حق‌بیمه‌های شما، در شرکت بیمه دانا  سرمایه‌ شما را با  شرکتهای متخصص در زمینه سرمایه گذاری مشورت نموده ودر زمینه های اقتصادی به کارگیری می نمایدو در این امر شما را در حداقل ۸۵% منافع مازاد بر سود تضمینی حاصل از سرمایه‌گذاریهای انجام شده سهیم می‌کنیم

امکان دریافت اندوخته بیمه‌نامه بصورت یکجا و یا در قالب مستمری در پایان قرارداد
• میزان حق بیمه و سرمایه بیمه‌ای به انتخاب شما می‌تواند:
– ثابت باقی بماند.
– برای کاهش اثرات تورمی، سالانه با نرخ منظمی افزایش یابد.
– در طول قرارداد منطبق با شرایط اقتصادی و مالی شما افزایش یا کاهش یابد.

استفاده از موجودی اندوخته بیمه‌نامه
• امکان برداشت از اندوخته بیمه‌نامه برای رفع بخشی از نیازهای مالی

  • دریافت وام، بدون ضامن و وثیقه از بیمه پس از پرداخت ۲۴ قسط

دسترسی به اندوخته بیمه نامه در انقضای مدت بیمه به صورت یکجا و امکان تبدیل آن به یکی از انواع مستمری

سایر پوششهای این بیمه‌نامه عبارتند از:
• کمک هزینه درمانی برای بیماریهای پرهزینه شامل انواع سرطانها، سکته قلبی و مغزی، عمل قلب باز و پیوند اعضای اصلی بدن تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال

هزینه پزشکی در اثر حادثه ۱۰% سرمایه اصلی بیمه نامه

سرمایه فوت به هر علت ۱تا۳۰برابر حق بیمه نامه تا سقف ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰میلیون ریال
• دریافت سرمایه تا ۴+۱برابر سرمایه اصلی + اندوخته با سود قرارداد درصورت فوت براثرحادثه

دریافت غرامت نقض عضو یا ازکارافتادگی دائم ناشی از وقوع حادثه یا به هر علت مطابق با شرایط اختصاصی بیمه نامه

سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی

  • دائم(کلی جزئی)حادثه به هر علت حد اکثر ۱۰۰درصد سرمایه فوت و تا سقف ۲۰۰میلیون ادامه پوشش بیمه ای و معافیت از پرداخت حق بیمه ها در صورت از کارافتادگی دائم و کامل و دریافت یک برابر سرمایه اصلی

امکان تغییر تمام شرایط بیمه‌نامه از جمله میزان و نحوه پرداخت، پوششهای بیمه‌ای، … در حین قرارداد و یا سال بیمه ای

عدم تعلیق بیمه‌نامه در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه.

برخی از معافیتهای ناشی از خرید این بیمه‌نامه:
• معافیت سرمایه دریافتی از پرداخت مالیات بر درآمد
• معافیت از قوانین انحصار وراثت
• مصون بودن سرمایه بیمه از ادعای طلبکاران

 

بیمه مسافرین به خارج از کشور

what-is-travel-insurance-and-what-risks-does-it-cover

بیمه مسافرین به خارج از کشور

کلیه مسافرینی که عازم  به خارج از کشور هستند ، می توانند از پوشش های بیمه  درمان مسافرتی به شرح زیر استفاده کنند .

تعهدات بیمه گر

پرداخت هزینه های فوریتهای پزشکی، دندانپزشکی، جراحی، داروخانه،بیمارستان وانتقال پزشکی به نزدیکترین بیمارستان تا سقف ۵۰۰۰۰ یورو

پرداخت هزینه های دعاوی حقوقی .

راهنمایی و کمک رسانی در صورت سرقت یا مفقود شدن مدارک مسافرتی.

بازگرداندن جسد بیمه شده به ایران در صورت فوت .

پرداخت هزینه عزیمت و اقامت همراه بیمه شده در صورتیکه بیش از ۱۰ روز متوالی در بیمارستان بستری گردد .

بازگرداندن کودکان بی سرپرست در صورت فوت یا انتقال پزشکی بیمه شده .

بیمه های عمر و سرمایه گذاری

life-insurance-paper-family-1439879142-4366300

 

بیمه های زندگی از رایج‌ترین و گسترده‌ترین رشته‌های بیمه ای در جهان به ویژه در کشورهای توسعه یافته می‌باشد. هدف اساسی این بیمه‌ها ایجاد ذخایر مالی، سرمایه‌گذاری و کسب سود حاصل از آن و همچنین ایفای تعهدات بیمه‌گر در قبال استفاده‌کنندگان می‌باشد.

آنچه امروز تحت عنوان بیمه‌های عمر توسط شرکت بیمه دانا به مشتریان ارائه می‌گردد در سه قالب به شرط حیات ،به شرط فوت و مختلط پس انداز طبقه‌بندی می‌گردد. هر یک از از بیمه‌های عمر ویژگی و قابلیت‌های منحصر به فردی دارد که بیمه گذاران به فراخور نیاز خود از انواع آن بهره مند می گردند . فردی در سنین جوانی و با امید به زندگی بالا که از درآمد ناچیزی برخوردار است می‌تواند از بیمه‌های به شرط حیات استفاده نماید و اقشار متوسط که مایل به پس‌انداز با بهره مناسب هستند می‌توانند  بیمه‌های مختلط پس انداز را انتخاب نمایند . در نهایت میتوان گفت که موضوع بیمه های عمر ارائه تأمین در مقابل هزینه‌های احتمالی و یا بار مالی ناشی از یک ریسک مشخص همچون فوت، بیماری‌های خاص و  نیز سرمایه گذاری و دریافت سود در پایان مدت قرارداد می‌باشد.

انواع بیمه‌های عمر

– به شرط حیات

– به شرط فوت

– مختلط پس انداز

بیمه های عمر  به شرط حیات 

در این بیمه نامه ها بیمه گر متعهد است که سرمایه بیمه را در صورت زنده بودن بیمه شده  در پایان مدت بیمه نامه به ذینفع پرداخت نماید.چنانچه بیمه شده در طول قرارداد فوت نماید ، بیمه گر هیچ تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه فوت نداشته و صرفا حق بیمه های پرداختی قابل استرداد به ذینفع میباشد . از انواع این بیمه نامه ، تشکیل سرمایه بازنشستگی میباشد .

بیمه تشکیل سرمایه بازنشستگی

هدف از این بیمه‌نامه ایجاد یک سرمایه مطمئن برای آینده بیمه شده است و شرکت بیمه دانا  پوششی ضمانت شده و قابل انعطاف  را  با دریافت حق بیمه ای اندک به شما ارائه می‌دهد.

مزایا

– امکان بازخرید بیمه‌نامه پس از دو سال پرداخت حق بیمه

– دریافت وام از محل اندوخته بیمه‌نامه پس از گذشت حداقل دو سال

تعهدات بیمه گر:

– بیمه دانا تضمین می‌نماید مبلغ سرمایه مورد تعهد را در موعد معین در اختیار بیمه شده قرار دهد

– استرداد حق بیمه‌های دریافتی به استفاده کننده در صورت فوت بیمه شده قبل از انقضای مدت بیمه‌نامه

 بیمه‌های عمر به شرط فوت 

– بیمه عمر زمانی

– بیمه مانده بدهکار

– بیمه تمام عمر

  بیمه عمر زمانی 

بیمه‌نامه‌ عمر زمانی، به منظور پوشش خسارت فوت بیمه‌شده در زمان اعتبار بیمه‌نامه صادر می‌شود. حق بیمه بیمه‌نامه عمر زمانی بر اساس شرایط سنی و سلامت بیمه‌شده تعیین می‌شود. در بیمه عمر زمانی چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق بیمه‌ها را تا تاریخ فوت پرداخت کرده باشد، شرکت بیمه دانا سرمایه توافق شده در بیمه‌نامه را به ذینفعان آن پرداخت خواهد کرد. لیکن چنانچه بیمه‌گذار در پایان مدت در قید حیات باشد بیمه‌گر تعهدی نسبت به استرداد حق بیمه‌ها ندارد. این نوع بیمه‌نامه به صورت انفرادی و گروهی (برای کارکنان کارخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و …) صادر می‌گردد.

مزایا 

– میزان حق بیمه ناچیز بیمه‌نامه

– امکان پرداخت حق بیمه بصورت یکجا یا سالانه

– تضمین مناسبی برای خانواده بیمه شده در صورت فوت

– تضمین مناسبی برای کارفرمایان برای پرداخت غرامات ناشی از فوت کارکنان

بیمه عمر مانده بدهکار

هنگامیکه فردی از بانک ، موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه و… برای خرید یا ساخت خانه و یا رفع نیازهای زندگی وام می‌گیرد معمولاً این نگرانی وجود دارد که در صورت فوت وام‌گیرنده تعهد وی چه خواهد شد . در این  موارد بیمه نامه عمر مانده بدهکار پیشنهاد میگردد .در این بیمه نامه  چنانچه بیمه شده (وام گیرنده) در طول مدت بیمه (وام) فوت نماید، مانده اقساط وی از تاریخ فوت تا پایان مدت وام  بطور یکجا در وجه بانک و یا موسسه وام‌دهنده پرداخت می‌گردد .

مزایا

– حق بیمه نسبتا ناچیز بیمه‌نامه

– امکان پرداخت حق بیمه بصورت سالانه و یکجا

– تضمین مناسبی برای خانواده بیمه‌شده (وام‌گیرنده) در صورت فوت وی

– تضمین بازگشت بدهی وام برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری

بیمه‌نامه تمام عمر

در این نوع بیمه نامه ، ‌شرکت بیمه متعهد مینماید در صورت فوت بیمه شده در هر زمان سرمایه مندرج در بیمه‌نامه را  به وراث قانونی وی پرداخت نماید ضمنا این بیمه نامه دارای ارزش بازخریدی بوده و امکان بازخرید و دریافت وام برای بیمه گذار و جود دارد .

بیمه‌های عمر مختلط پس انداز

این بیمه‌ها علاوه بر تامین مالی افراد خانواده بعد از فوت بیمه شده، جنبه پس‌اندازی نیز دارند. به این صورت که اگر بیمه شده در طول مدت بیمه فوت نماید و یا در پایان مدت بیمه در قید حیات باشد، سرمایه بیمه به ذینفعان پرداخت خواهد شد. انواع بیمه‌های عمر مختلط پس انداز عبارتند از:

– بیمه عمر جامع ارمغان زندگی

– بیمه عمر جامع ارمغان زندگی خانواده

– بیمه زندگی و سرمایه گذاری

– بیمه سرمایه فرزندان

– بیمه آتیه فرزندان

– بیمه تامین خانواده

– بیمه مهریه

 بیمه زندگی و سرمایه‌گذاری 

در این بیمه نامه با پرداخت حق بیمه ای متناسب با درآمد خود علاوه بر سرمایه‌گذاری بلند مدت به منظور خرید مسکن،  جهیزیه، تامین هزینه تحصیل فرزندان و . . . از پوشش بیمه زندگی در مقابل مشکلات مالی ناشی از فقدان احتمالی سرپرست خانوار برخوردار خواهید شد.

مزایا 

– بهره‌مندی از مزایای سرمایه‌گذاری بلند مدت

– امکان بازخرید نمودن بیمه‌نامه

– پرداخت وام از محل اندوخته

– امکان پرداخت حق بیمه به روش‌های یکجا، سالیانه و اقساط شش ماهه ، سه ماهه و ماهانه

– پرداخت سود مشارکت در منافع

– امکان تبدیل سرمایه بیمه‌نامه به مستمری

– امکان صدور بیمه‌نامه بدون انجام معاینات پزشکی

– انتخاب سرمایه بیمه عمر توسط بیمه گذار

– پوشش معافیت و ادامه پرداخت حق‌بیمه در صورت از کار افتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه

 

 تعهدات بیمه گر

– پرداخت سرمایه بیمه در پایان مدت بیمه‌نامه به استفاده کننده

– پرداخت اصل سرمایه بیمه در صورت فوت بیمه‌شده به استفاده کننده  (بلافاصله)

– پرداخت دو برابر سرمایه بیمه در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه  (بلافاصله)

 

  بیمه سرمایه فرزندان 

هدف ازاین بیمه نامه تامین آتیه کودکان ونوجوانان و  آرامش خاطر برای پدران و مادران جهت ایجاد سرمایه ای مطمئن برای تهیه  مسکن ،جهیزیه ، هزینه تحصیلات عالی ،ازدواج و… می باشد .

مزایا 

– دریافت وام از محل بیمه نامه پس از گذشت حداقل دو سال .

– معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی بیمه گذاردر طی مدت بیمه .

– امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

تعهدات بیمه نامه  

پرداخت سرمایه بیمه به استفاده کننده(فرزندان) در پایان مدت بیمه نامه برای تهیه جهیزیه ، هزینه تحصیلات عالی ،ازدواج ،خرید مسکن و…اعم از اینکه بیمه شده (پدر، مادر یا سرپرست خانواده)در آن هنگام درقید حیات باشد یا نباشد.

هر گاه بیمه شده درطول مدت بیمه فوت شود ویا دراثر حادثه ازکار افتاده کامل ودائم گردد ازآن پس حق بیمه دریافت نمی گردد و لی سرمایه در پایان مدت پرداخت می گردد .

 استفاده کننده درطول مدت بیمه نامه دراثر حادثه ازکار افتاده کامل ودائم گردد علاوه بر سرمایه بند یک ، سرمایه معادل سرمایه بیمه نامه بلافاصله پرداخت خواهد شد .

مدت بیمه نامه بنا به تشخیص والدین متناسب با سن ازدواج ، بلوغ و یا تحصیلات عالی در نظر گرفته می شود .

بیمه آتیه فرزندان

بیمه عمر آتیه فرزندان با هدف تامین آینده فرزندان طراحی شده است . سرمایه گذاری ، خرید مسکن ، جهیزیه ، تامین هزینه تحصیل فرزندان به همراه پوشش های بیمه ای از اهداف عمده این طرح است.

مزایا 

– پرداخت سود مشارکت در منافع

– حذف معاینات پزشکی و صدور بیمه نامه در کمترین زمان

– دریافت وام پس از پرداخت ۲ سال حق بیمه

– امکان تبدیل بیمه نامه به مستمری

– امکان بازخرید نمودن بیمه نامه

– امکان پرداخت حق بیمه بصورت یکجا در شروع قرارداد و یا سالیانه .

تعهدات بیمه گر

–  پرداخت سرمایه بیمه در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه

–  پرداخت سرمایه بیمه نامه در پایان مدت بیمه در صورت فوت عادی بیمه شده

تذکر : پوشش فوت عادی در دو سال اول قرارداد استثناء است .

–  پرداخت سرمایه بیمه بلافاصله ، در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه (علاوه بر بند ۲)

–  استردادحق بیمه های پرداختی درصورت فوت عادی بیمه شده درطول دوسال اول بیمه نامه

بیمه تأمین خانواده

هدف ازاین بیمه تأمین سرمایه ای مناسب برای ادامه زندگی خانواده درزمان کهولت ویافوت بیمه شده می باشد.

مزایا 

– دریافت وام از محل بیمه نامه پس از گذشت حداقل دو سال .

– امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

تعهدات بیمه گر

پرداخت سرمایه در انقضای بیمه نامه اعم از اینکه بیمه شده در آن هنگام در قید حیات باشد یا نباشد .

چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه نامه فوت نماید ، از تاریخ فوت تا پایان مدت بیمه نامه سالانه مبلغی معادل۱۰% سرمایه بیمه نامه بصورت مستمری به ذینفع پرداخت می گردد و در انقضای بیمه نامه سرمایه مندرج در بیمه نامه به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد.

هر گاه بیمه شده در طول مدت بیمه در اثر حادثه مشمول بیمه دچار ازکارافتادگی کامل و دائم گردد از آن پس حق بیمه ای دریافت نمی گردد و تعهدات بیمه نیز به قوت خود باقی است و سرمایه بیمه در انقضای آن به ذینفع و یا استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد .

مدت پرداخت حق بیمه دراین بیمه نامه ۵سال کمتر از مدت اعتبار بیمه نامه میباشد .

 

طرح قلک دارا و سارا ۱

ajami

فلسفه طرح بیمه دارا وسارا چیست؟

همانطور که از نام این بیمه  نامه بر می آید الویت اول این بیمه نامه “پس انداز و سرمایه گذاری” بیمه شده است و بدین معنی که اگر در پایان ۲۰سال که کودک شما به جوانی شایسته تبدیل شده و نیاز مبرمی به سرمایه از قبیل .هزینه دانشگاه.هزینه خرید خودرو.هزینه خرید مسکن.هزینه شروع کسب و کار و مخارج ازدواج و جهیریه دارد از این بیمه نامه استفاده خواهید کرد.

، فلسفه طراحی و وجود این بیمه نامه صرفا برای کاهش و تعدیل تبعات اقتصادی سرپرستان درآینده است و بس ، سود سرمایه گذاری ، پوشش حوادث و  امراض و بیماریهای خاص و مستمری بازنشستگی موارد جانبی و تشویقی برای جلب بیمه شده برای تهیه چنین بیمه نامه ای خواهد بود.

 

اکنون  بعنوان سرپرست خانواده  اگر یکی از بیمه نامه های “عمروسرمایه گذاری” ، ” عمروتامین آتیه” ، ” عمرو تشکیل سرمایه” و یا “عمر و پس اندازکودکان طرح دارا و سارا”  را برای خود و همسرو فرزندانتان  تهیه ننموده اید ، شب چگونه با آرامش سر بر بالین می گذارید؟

آرزوی شرکتهای بیمه سلامتی  و عدم خسارت بیمه شدگان می باشد ، ولی این را هم در نظر بگیرید “ حادثه همیشه طبق نظر ما اتفاق نیافتاده و خبر نمی کند” امیدواریم شما از بیمه نامه تهیه نموده خود ، فقط از مزایای حیات بهره متد شده و وام و سود دریافت نموده و شبها با آرامش سر بر بالین بگذارید.

همیشه به یاد داشته باشیم  :

زندگی همیشه وفق مراد ما جریان ندارد ، برای مراحل سخت میتوان آماده بود و بی رودربایستی فلسفه بیمه عمر پوشش این لحظات سخت است این لحظات از زمان فوت سرپرست خانواده شروع شده و حداقل تا زمان انحصار وراثت ادامه دارد، حتی اگر بیمه عمر فاقد سود و سرمایه گذاری باشد از ملزومات زندگی امروزه ماست.

 

 

از ویژگی های عمده این نوع طرح عبارتند از:

–         تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت.

–        امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

–        امکان برداشت از محل اندوخته .

–         پرداخت وام از محل اندوخته.

–         پرداخت سرمایه بیمه در پایان مدت بیمه نامه به صورت یکجا.

–         امکان افزایش سرمایه بیمه برای رفع اثرات تورم و جبران کاهش قدرت خرید بیمه گذاران.

–         امکان پرداخت حق بیمه به روش های یکجا، سالیانه و اقساط. شش ماهه ، سه ماهه و ماهانه

–       جبران اقساط معوق حق بیمه پوشش های بیمه ای از محل اندوخته بیمه نامه .

–         پرداخت سود مشارکت در منافع.

–        امکان تبدیل سرمایه بیمه نامه به مستمری .

–         انتخاب سرمایه بیمه عمر و صدور بیمه نامه تا سقف ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴ ریال.

–      پرداخت هزینه های درمان بیماریهای خاص شامل: سکته قبلی، سکته مغزی، سرطان، پیوند اعضاء و عمل جراحی کرونر قلب باز حداکثر تا سن ۶۰ سالگی معادل ۳۰% سرمایه بیمه عمر حداکثر مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰ ریال.

–         پرداخت۱۰۰درصد سرمایه بیمه عمر در صورت از کار افتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه.

–         معافیت از ادامه پرداخت حق بیمه در صورت ازکار افتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه.

–         پرداخت حداکثر چهاربرابر سرمایه بیمه عمر در صورت فوت ناشی از حادثه (علاوه بر اندوخته).

–         امکان انتخاب نحوه سرمایه گذاری توسط بیمه گذار.

–         بهره مندی از معافیت های مالیاتی.

 

مزایای ویژه و منحصر این بیمه نامه عبارتند از:

    انعطاف پذیری در نحوه پرداخت حق بیمه:

  • چنانچه بیمه شده در سررسید سالیانه بیمه عمر و سرمایه گذاری خویش به دلایلی قادر به پرداخت حق بیمه نبوده و نقدینگی کافی بدین منظور در دسترس وی نباشد،  می تواند از اندوخته حاصل از سرمایه گذاری خویش به منظور پرداخت حق بیمه آن سال استفاده نماید.
  • چنانچه بیمه شده تمایل به افزایش یا کاهش حق بیمه داشته باشد می تواند تغییرات مورد نظر خویش را بر خلاف دیگر بیمه های عمر اعمال نماید.
  • بیمه شده قادر است که حق بیمه عمر و سرمایه گذاری را که پرداخت می نماید هر ساله تعدیل نماید. این امر دارای دو مزیت است:

۱-  با تعدیل حق بیمه پرداختی می توان سرمایه اصلی بیمه عمر که همان   سرمایه فوت می باشد را تعدیل نمود. تعدیل بدین معنی است که سرمایه بیمه عمر هر سال نسبت به سالهای پیشین افزایش می یابد و با گذشت زمان و در نظر گرفتن تورم ارزش آن به روز نگاه داشته می شود.

۲-  دیگر آنکه با تعدیل حق بیمه پرداختی بصورت مستمر اندوخته حاصل از سرمایه گذاری نیز پیشرفت مناسبتری داشته و به گونه ای قابل توجه افزایش خواهد یافت.

سوالات کلیدی بیمه عمر

guvenli-gelecek
۱٫تفاوت‌ پس‌انداز نمودن ‌وجوه‌ اندک‌ در بانک‌ باخرید بیمه‌ عمر چیست‌ ؟

 در بیمه های اندوخته ساز سود تضمینی برای ۱۰ سال می باشد ولی در بانک ها حداکثر ۵ سال می باشد  و با شرایط اقتصادی ممکن است تغییر یابد .در بیمه های اندوخته ساز علاوه بر بحث سرمایه گذاری ، بحث سرمایه فوت و سایر پوشش ها نیز مطرح می باشد.

۲٫ درصورت تاخیر در پرداخت حق بیمه، آیا بیمه گذار جریمه دیرکرد باید بپردازد؟

خیر، ولی با توجه به شرایط عمومی در صورتیکه اندوخته بیمه نامه ، هزینه های بیمه گری را پاسخگو نباشد بیمه نامه به حالت تعلیق در می آید و با توجه بهشرایط عمومی برخود می شود.

۳٫ استفاده کنندگان بیمه عمر پس از فوت بیمه گذار چه کسانی هستند؟

 ذینفعان در صورت فوت بیمه شده

۴٫ مزیت بیمه عمر با توجه به اینکه بعد از مدت پنج الی ده سال ارزش پول کاهش می یابد و سرمایه ذخیره شده ارزش آنچنانی ندارد چیست؟

 با توجه به انعطاف پذیر بودن بیمه عمر ، برای اینکه ارزش پول در آینده کاهش نیابد می توان نرخ تعدیل برای سرمایه فوت و حق بیمه انتخاب نمود.

۵٫ برای گرفتن وام چه ضمانت هایی لازم است و مدت زمان وام وبازپرداخت آن چگونه است ؟

فقط تکمیل فرم درخواست توسط بیمه گذار کافی می باشد، چون اندوخته بیمه نامه به عنوان وثیقه در نظر گرفته می شود. مدت زمان پرداخت وام ۵روز کاری می باشد.بازپرداخت اقساط تا ۳سال می باشد

۶٫ آیا بیمه های عمر معاف از مالیات می باشند؟

اندوخته بیمه نامه و سرمایه فوت از پرداخت مالیات مستقیم معاف است.

۷٫ آیا اشخاص بیمار نیز می توانند تحت پو شش این بیمه نامه قرار گیرند؟

پس از طی مراحل آزمایش در صورت تایید پزشک معتمد صدور بلا مانع می باشد

۸٫ مزیت بیمه عمر و سرمایه گذاری به بیمه تامین اجتماعی چیست؟

 بیمه های اندوخته ساز، سرمایه فوت علاوه بر اندوخته دارند ولی بیمه های تأمین اجتماعی اندوخته ندارند.

بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان حداقل پس از گذشت ۱۰ سال و بدون محدودیت سنی قابل تبدیل به مستمری می باشد. ولی بیمه تامین اجتماعی شرایط زمانی و سنی بیشتری دارد.حق بیمه پرداختی و سرمایه دریافتی در بیمه عمر شامل مایات نمیشود.ولی در تامین اجتماعی شامل مالیات میشود.

در بیمه عمر دانا انحصار وراثت نیازی نیست.اما در تامین اجتماعی برگه انحصار وراثت الزامی میباشد

پرداخت حق بیمه در بیمه عمر دانا اختیاری میباشد

فسخ و بازخرید میشود.

پوشش فوت عادی و در اثر حادثه .

سقف پوشش تا ۷۰سالگی

قابلیت تبدیل به مستمری

۹٫ حقوق مستمری از محل عمر چه تفاوتی با حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی دارد؟

حقوق مستمری بیمه عمر از محل اندوخته هر بیمه گذار پرداخت می شود و با توجه به شرایط سنی و مبلغ حق بیمه متغیر خواهد بود ولی حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی بر اساس مبلغ  پرداختی ثابت خواهد بود.

۱۰٫ آیا می توان سرمایه بیمه عمررا افزایش و یا کاهش داد؟

بله در سررسید صدور بیمه نامه و پرداخت کامل حق بیمه

۱۱٫ اگر کسی اطلاعات پرسشنامه را به غلط پرنماید چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

 مطابق شرایط عمومی بند ۳ برخورد می گردد.

۱۲٫ شرایط بازخرید بیمه نامه چیست؟

 بازخرید از پایان سال اول به بعد  انجام می شود .که بیمه گذار باید فرم مربوطه را تکمیل و همراه اصل بیمه نامه جهت بازخرید ارائه نماید.

۱۳٫ پس از پایان مدت قرارداد بیمه عمر، بازپرداخت بیمه عمر به چه صورت خواهد بود؟

مبلغ اندوخته صندوق +سود قطعی

۱۴٫ ضمانت سود آوری و نرخ سود بیمه عمر چقدر میباشد ؟

۲۰%تضمین این بیمه نامه می باشد

۱۵٫ نرخ بهره وام دریافتی از اندوخته بیمه عمر چقدر است؟

۲۰٫۵ درصد می باشد

۱۶- در بیمه عمر تشکیل سرمایه حداقل حق بیمه در سال چقدر می باشد؟

از ماهی۲۵هزار تومان اغاز و بسته به خواسته و توان بیمه گذار طراحی میگردد.

۱۷- شرایط وام دهی در بیمه عمر چگونه است ، کارمزد وام چقدر است؟

از پایان سال دوم بیمه گذار می تواند معادل ۹۰ درصد اندوخته را به عنوان وام دریافت نماید.

سئوالات متداول بیمه عمر و سرمایه گذاری

معرفی بیمه عمر

آیا تا بحال برای تامین مالی ایام بازنشستگی فکر کرده‌اید؟ آیا مایل نیستید علاوه بر حقوق بازنسشتگی و پاداشهای پایان خدمت، سرمایه یا مستمری به عنوان مکمل آن داشته باشید؟ برای تامین آتیه فرزندانتان و فراهم آوردن سرمایه‌ای مناسب برای آنان چه برنامه‌ای دارید؟

برای کاهش تبعات ناگوار حوادث و اتفاقات چه برنامه‌ای دارید؟ آیا می‌دانید درمان بیماریهای صعب العلاج چه مخارج سنگینی دارد؟

قطعا بارها به این موضوعات فکر کرده‌اید و معمولا تلاش می‌کنید تا با پس‌انداز مبالغ مختلف، پشتوانه مالی مناسبی برای خود و خانواده فراهم کنید اما همواره نگران آن هستید که با وجود تورم ارزش پس‌اندازها کاهش خواهد یافت. برای حفظ ارزش پس‌اندازهای خود چه راه‌حلی دارید؟

بیمه عمر و سرمایه گذاری این امکان را برای شما فراهم آورده است که با پس‌انداز مبالغ اندک، ضمن استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای و کاهش تبعات سنگین حوادث و اتفاقات ناگوار زندگی، امکان سرمایه‌گذاری حق‌بیمه‌های پرداختی فراهم  گردد تا بدین ترتیب ضمن حفظ قدرت خرید پس‌اندازها، سرمایه‌ای مطمئن و مناسب برای استفاده شما و یا دیگر اعضای خانواده تشکیل گردد.

ضمنا بیمه دانا آمادگی خود را جهت مذاکره و ارائه بیمه عمروسرمایه‌گذاری به عنوان محصول ممتاز خود به بصورت جمعی به کارکنان سازمانها اعلام می‌دارد. انعقاد قرارداد بصورت جمعی دارای مزایا و تخفیفات خاصی است که برای اطلاع از این مزایا می‌توانید با واحد عمر انفرادی شرکت بیمه دانا و یا نمایندگیهای بیمه دانا در سراسر کشور تماس حاصل فرمایید

۰۵۱۳۸۴۲۱۳۵۳–۰۹۱۰۵۱۴۳۳۱۰

تعریف بیمه عمرو سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری ، نوع جدیدی از بیمه عمر میباشد که علاوه بر پوشش بیمه عمر سود تضمینی مرکب به همراه سود مشارکت نیز به بیمه گذار تعلق میگیرد. شما بر پایه نیازهای خود و خانواده ، در ابتدا ، میزان سرمایه لازم برای پوشش خطر فوت را انتخاب می‌کنید و با توجه به  توان مالی خود، مبالغ حق بیمه و نحوه پرداخت آن را برمی‌گزینید. حق بیمه‌های پرداختی شما پس از کسر حق بیمه لازم برای پوشش فوت و پوششهای اضافی ، به اندوخته سرمایه‌گذاری شما افزوده میشود.

 

برخی از مزایای این بیمه به شرح زیر میباشد :

امکان برداشت اندوخته در طول مدت بیمه
امکان دریافت وام بدون ضامن و وثیقه
کمک هزینه های درمانی بیماریهای خاص
معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی
پرداخت سرمایه فوت بر اثر حادثه
دریافت اندوخته سرمایه گذاری به صورت مستمری ( حقوق بازنشستگی )

 

تفاوت پس انداز نمودن وجوه اندک در بانک با خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست ؟

برای سرمایه گذاری در بانک ، چنانچه بخواهید سود دریافتیتان قابل توجه باشد، باید در ابتدا مبلغ قابل توجهی  را پس انداز نمایید . سپرده گذاری در بانکها به دو صورت انجام میشود:

سپرده گذاری در انواع حسابهای بلند مدت بانکی: این نوع سرمایه گذاری  معمولاً مستلزم داشتن سرمایه هنگفتی  است که به صورت یکباره سپرده گذاری شده و تا پایان مدت قرارداد قابل برداشت و استفاده نیست. در صورت استفاده، میزان نرخ سود آنها متناسب با مدت زمان سپرده گذاری  تعدیل میشود.

در هیچ یک از دو روش بالا هیچکدام از مزایای پوششهای بیمه ای  ارائه نمیشود.

ولی در بیمه عمر و سرمایه گذاری:
با پرداخت تنها یک حق بیمه، شرکت بیمه در صورت فوت بیمه شده میبایست تمام سرمایه فوت تعیین شده و حتی سرمایه فوت بر اثر حادثه را به استفاده کنندگان پرداخت کند ، در حالیکه در سپرده گذاری در بانک چنین پوششی وجود ندارد. بنابراین برای پوشش این خطرات و نیز جبران سایر هزینه ها، شرکت های بیمه ناگزیر به داشتن ذخیره معقولی هستند تا بتوانند تعهدات خود را ایفا کنند.
بنابراین از مزیت های بیمه های عمر و سرمایه گذاری به طور خلاصه میتوان به ارائه  پوشش های بیمه ای از ابتدای قرارداد ، امکان برداشت از اندوحته ، اخذ وام بدون ضامن و وثیقه و سود مشارکت در منافع را نام برد.

چرا بیمه عمر وسرمایه گذاری برای جوانان مناسب است

بیمه عمر وسرمایه گذاری علاوه بر ایجاد شرایط خاص جهت پس انداز و سرمایه گذاری با سرماه بسیار اندک ( تنها روزی ۱۵۰۰ تومان ) علاوه بر ایجاد ارامش بیشتر در زندگی و پوشش حوادث احتمالی که همه ما را تهدید میکند دارای شرایط ساده تری برای افراد جوان نسبت به  افراد میانسال و سالمندان  میباشد که مهمترین آن عدم نیاز به ازمایشات پزشکی برای افراد زیر ۴۰ سال میباشد.

من بیمه تامین اجتماعی دارم، چرا باید بیمه عمر و سرمایه گذاری بخرم؟

اول اینکه بیمه های اجتماعی از جمله تامین اجتماعی و خدمات درمانی، ماهیت درمانی دارند یعنی عمدتاً حق بیمه های پرداختی شما صرف هزینه های درمانی میشود و تفاوت بسیاری با بیمه عمر و سرمایه گذاری دارند. شما میتوانید بیمه عمر و سرمایه گذاری را به عنوان مکمل بیمه های تامین اجتماعی خریداری کنید.

در صورت فوت فرد در بیمه تامین اجتماعی غیر از مبلغ ناچیزی از هزینه کفن و دفن (تا سقف ۲۰۰٫۰۰۰ تومان) پولی به بازماندگان پرداخت نمیشود، در حالیکه در بیمه عمر و سرمایه گذاری چنانچه خدای ناکرده اتفاقی برای بیمه گذار بیافتد حتی اگر یک قسط از حق بیمه را هم پرداخت کرده باشد، علاوه بر پرداخت سرمایه فوت ، چنانچه پوشش فوت بر اثر حادثه هم خریداری شده باشد، تا ۳ برابر سرمایه فوت، به بازماندگان پول پرداخت میگردد.  در حالیکه در بیمه تامین اجتماعی ، حقوق به بازماندگان تحت شرایط خاص ( از میان فرزندان تنها به فرزند دختر و مجرد) انتقال می یابد.
 
حق بیمه های پرداختی شما به سازمان تامین اجتماعی قابلیت بازخریدی ندارد.

شما ۷% حقوق دریافتیتان را ماهیانه بابت  حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت میکنید، اگر استفاده ای هم از آن نکنید نمیتوانید مبالغ پرداختی خود را بازخرید کنید. در حالیکه در بیمه عمر و سرمایه گذاری، حق بیمه های پرداختی شما برخلاف تامین اجتماعی امکان بازخریدی داشته  و در پایان دوره به همراه سود با بهره مرکب محاسبه میشود و به صورت یکجا و یا مستمری قابل دریافت میباشد

آیا اشخاص بیمار نیز می توانند تحت پو شش این بیمه نامه قرار گیرند

برخی از بیماری ها با نظر پزشک و دریافت حق بیمه اضافی قابل بیمه شدن می باشد ولی بیماری های لاعلاج قابل بیمه شدن نمی باشد. در عین حال برای اینکه بیمه گر و بیمه گذار با مشکل مواجه نشوند بهتر است پرسش نامه با دقت مطالعه وتکمیل گردد

استثنایات این بیمه نامه چیست؟

الف – مسابقات سرعت و اکتشاف و پروازهای اکروباتی
ب – خطر جنگ و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی داشتته باشد .
ج – خودکشی قبل گذشت سه سال از شروع  بیمه مگر اینکه ثابت شود خودکشی غیر ارادی بوده
د – در صورتیکه استفاده کننده یا بیمه گذار مسبب مرگ بیمه شده باشند ( در مواردی که بیمه شده و بیمه گذار یک نفر نمیباشد

آیا می توان حق بیمه را به صورت سالیانه ویا یکجا پرداخت نمود

بله ، و به علت روز شمار بودن و سود مشارکت در بیمه عمردانا ، بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه به صورت سالیانه و یا یکجا ، سود بسیار بسیار بالاتری را دریافت کند .

 

اگر کسی اطلاعات پرسشنامه را به غلط پرنماید چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

در صورت ارائه اطلاعات غلط بیمه گر در ارائه نرخ دچار اشتباه خواهد شد . که اگر این اظهارات از روی عمد باشد بیمه نامه باطل خواهد شد وحق بیمه پرداختی قابل استرداد نخواهد بود و در صورتیکه این اظهارات از روی سهو ونا اگاهی باشد فقط ذخیره ریاضی و یا ارزش بازخریدی بیمه نامه قابل استرداد خواهد بود .
لذا خواهشمند است در پر کردن پرسشنامه دقت لازم را مبذول فرمایید

بهترین شرایط پرداخت اقساط بیمه نامه به چه شکلی است ؟

بهترین نحوه پرداخت حق بیمه اقساط بیمه عمر و سرمایه گذاری ، به صورت پرداخت سالیانه میباشد  ، لازم به ذکر است که با توجه به روز شمار بودن سود اندوخته و تعلق گرفتن بهره مرکب  ، با پرداخت اقساط زودتر از سررسید سود  بسیار بیشتری به اندوخته تعلق میگیرد

چگونه میتوان از کاهش ارزش بیمه و سرمایه با توجه به کاهش ارزش پول جلوگیری کرد

با توجه به رشد نرخ تورم به صورت سالیانه و در نتیجه کاهش ارزش پول نقد این امکان به بیمه گذار داده شده تا به صورت سالیانه بین ۵ تا ۲۰ درصد حق بیمه و مبلغ بیمه نامه را افزایش دهد

آیا امکان برداشت از اندوخته بیمه نامه در طول مدت بیمه وجود دارد

بله ، بیمه گذار میتواند  از ابتدای سال سوم تا ۹۰ درصد اندوخته خود را برداشت نماید

شرایط دریافت وام چیست ؟

بیمه گذار میتواند ازانتهای سال دوم تا سقف ۹۰ درصد اندوخته خود را وام بگیرد

منظور از پرداخت کمک هزینه بیماریهای خاص چیست ؟

در صورت انتخاب این پوشش در زمان عقد بیمه نامه در صورتی که بیمه شده پس از گذشت ۳ ماه از عقد بیمه نامه به علت  یکی از بیماریهای سرطان ، سکته مغزی ، سکته قلبی ، عمل جراحی عروق کرونر و پیوند اصلی اعضای بدن  در بیمارستان بستری گردد ،  بیمه گر بخشی از هزینه های درمانی را به میزان ۳۰ درصد سرمایه فوت و تا سقف ۲۰ میلیون تومان پرداخت مینماید

پوشش پرداخت سرمایه فوت بر اثر حادثه چیست ؟

در صورت  انتخاب این پوشش  هرگاه بیمه شده به علت حادثه فوت شود سرمایه بیشتری ( تا سه برابر سرمایه فوت به هر علت ) علاوه بر سرمایه تعین شده برای فوت به استفاده کنندگان ( ذینفعان ) پرداخت میشود .

اعتبار بیمه نامه عمر وسرمایه گذاری چگونه تضمین میشود ؟

طبق قانون بیمه مرکزی ایران ۵۰ درصد تمامی حق بیمه انواع بیمه اشخاص باید به حساب بیمه مرکزی بیمه واریز گردد و در عوض بیمه مرکزی به صورت اتکایی عمل کرده و حتی در صورت ورشکستگی شرکت بیمه  ، بیمه مرکزی ایران متعهد به پرداخت تمامی تعهدات به بیمه گذار  خواهد بود

 

 

اصول بازاريابي در بيمه هاي عمر و سرمایه گذاری

url

در اولين نكته كه يك بازارياب فروش بيمه هاي عمر و پس انداز و سرمايه گذاري مد نظر دارد ايجاد طرح و برنامه ريزي بسيار خوب و عالي براي ويزيت و فروش بيمه نامه عمر مي باشد كه به چند مرحله تقسيم مي شود كه به مختصر توضيحاتي درباره آن مي پردازيم .

الف- پيدا نمودن بازار فروش مشتري با توجه به بالا رفتن فرهنگ بيمه اي مردم ، يك ويزيتور خوب با ايجاد طرح هاي جديد و ابداع نمودن روش  هاي عالي مشترياني را كه مي دانند از بيمه نامه ي عمر و سرمايه گذاري اطلاع ندارند شناسايي و استارت شروع كار خود را بزنند .

من هميشه وقتي فردي از كنارم مي گذرد با خود مي گويم كه ايا اين شخص بيمه عمر دارد ؟

و اگر ندارد به چه دليل خريداري ننموده است . به نظر من هر ايراني بايد يك بيمه عمر داشته باشد و اين وظيفه ي نمايندگان و بازاريابان است چون كار و حرفه اينان فروش انواع بيمه ها مي باشد. پس اين سوال هميشه تكرار مي گردد.

حال بايد از كجا شروع كرد و مشتري را از كجا بايد پيدا نمود تا بتوانيم قراري براي ويزيت با ان گذاشت . تا به حال به فيلم هاي قديمي و خانوادگي و يا مجالسي كه در زمان هاي گذشته فيلم برداري شده است نظر انداخته ايد، ايا به دفترچه تلفن كه در منزلتان است نگاه كرده ايد.؟ اين ها دو نمونه از گنجينه هايي هستند كه هر بازارياب مي توانند هزاران اسم و فاميل از ان ها استخراج و با تماس گرفتن با ان ها اولين رابطه فروش را بزند . در ابتدا از همين دفترچه تلفن كه حدود 200 الي300 نام دوست و اشنا در ان ثبت گرديده مي توان به هزاران نفر دسترسي پيدا كرد كه اين دو روش راهي است از انواع روش هاي بازاريابي عمر

ب – اطلاعات از محصول فروش ( بيمه عمر و سرمايه گذاري) و طريق ويزيت نمودن: در اين بخش من نماينده فروش مي بايست كامل ترين اطلاعات را از انواع بيمه اي كه مي خواهند توضيح دهم بدانم و ضمن مسلط به تمامي موارد و تبصره هاي موجود در بيمه نامه ، ساير اطلاعات جانبي و تمامي شرايط عمومي و خصوصي شركت هاي رقيب را دانست تا در زمان ارائه توضيح به مشتري خود كه زماني سوال از من بپرسد و يا شبه اي را كه براي او به وجود امده جوابگو باشم و تمامي اطلاعات را از نظر كمي و كيفي در اختيار مشتري قرار دهم .

يك نكته بسيار مهم در بازاريابي بيمه عمر وجود دارد كه تنها بيمه اي است كه خريدار طي مدت طولاني (1 الي20) سال در ارتباط با فروشنده است . در اين مدت اگر فروشنده، با سياست مشتري مداري خوب پيش رود مي تواند ساير بيمه هاي موجود در سيستم بيمه را به مشتري خود بفروشد.

حال كه اطلاعات كامل وجامعي را از بيمه عمر و سرمايه گذاري فرد مورد نظر ارائه نمودم مي بايست اولين ارتباط را با مشتري ايجاد كنم .

در اين خصوص بهترين روش از طريق ارتباط تلفني مي باشد كه در زماني كم و با روابط عمومي بسيار بالا اطلاعات مختصري در حد تاريخ تولد و تعداد افراد خانواده از وي گرفته و زماني را جهت مراجعه حضوري براي ايشان درنظر گرفته تا توضيحات كامل تري در مورد طرح بيمه هاي عمر و پس انداز و سرمايه گذاري ارائه نماييم. در بدو حضور يا بهترين بيان و ادبيات بالا انرژي مثبت به مشتري مي دهيم تا اطمينان كامل ايشان را جلب نماييم .

اين امر ميسر نمي گردد مگر با شناخت قبلي و يا معرفي از روي شخص مورد اطمينان مشتري ، به عنوان مثال با ايشان تماس گرفته و ضمن احوال پرسي و معرفي خودم رابطه ي بين من و خودش را نام برده و تقاضاي وقت ملاقات به جهت ارائه توضيحات بيمه عمر مي نمايم .

و اين طريق ارتباط تلفني بسيار موثرتر است از حالتي كه شخصا و بدون رابطه فردي تماس بگيريم و همين مراحل را طي كنيم چون فرد مورد اين جانب را نمي شناسد طفره رفته مثبت را نمي دهد زيرا شناخت كافي و كامل از بنده ندارد .

پس از گرفتن وقت ملاقات با مشتری بهترین زمان را انتخاب نماييد تا خريدار از هر لحاظ (فكري –روحي – مالي ) در بهترين وضعيت باشد . به عنوان مثال ايا به نظر شما در ساعت 10 صبح با يك مدير كارخانه قرار بگذاريم؟ و يا اينكه با يك فروشنده لوازم صوتي ساعت 12 ظهر وعده ملاقات بگذاريم ، عالي است ؟ در نگاه اول متوجه مي شويم كه در هر دو مورد موفق نخواهيم شد . در اولين قرار با مدير كارخانه در ان ساعت كه با كاركنان زير مجموعه خود سرو كله مي زند و روابط مالي و اجرايي براي امضاء و امور جاري كارخانه به ايشان مراجعه مي نمايند زمان خوبي نيست. و يا در قرار دوم در ان ساعت اوج فعاليت هاي كاسبي بوده و درگير وصول و يا پاس كردن چك هاي خودش است توضيح و ارائه خدمات به وي اصلا موثر نمي باشد. حال بايد چكار كرد ؟

بهترين زمان براي مشتري هاي بازاري بعداز ظهر ها و براي مديران شركت ها و كارخانجات و يا موسسات از ساعت 12:30 الي 14:30 مي باشد. حال به يك مثال واقعيت موجود را بيان مي كنيم.

من به عنوان يك فروشنده بيمه عمر و سرمايه گذاري با اقاي صالحي و يكي از پيمانكاران مطرح در سطح شهر در ساعت 14 روز  دوشنبه مورخ 18/12/89 قرار ملاقات گذاشته ام . كليه مدارك لازم از قبيل فرم پيشنهاد – جداول سرمايه گذاري براي مشتري مورد نظر با سرمايه هاي سالانه 50.000.000.000ريال (حداكثر) 20.000.000.ريال (حداقل) كه مد نظر من مي باشد. ضمن به همراه داشتن كارت ويزيت در سر برگ هاي شركت سعي مي كنم راس ساعت 13:30 در دفتر كار ايشان حضور يابم. نكته قابل توجه خوش قول بودن ميزبان مي باشد تا اطمينان كامل حاصل گردد چنانچه بنده راس ساعت مورد نظر مراجعه نكنم اقاي صالحي چه برداشتي در مورد من خواهد داشت؟ قطعا با خود فكر مي كند كه كسي به زمان و نظم پايبند نباشد چگونه فردي مناسب جهت انعقاد يك قرار داد طولاني مدت با يك سرمايه عالي مي باشد پس احتمال پذيرش و خريد مورد بيمه براي من به حداقل مي رسد . پس سعي مي كنم در محل كار ايشان با ظاهري اراسته و شيك در خور شئان مشتري حضور يابم . با لبخند و مصافحه و دست دادن محكم با ايشان و ابراز صحبت در خصوص مسائل معمولي و رايج سعي مي كنم با وي صميصمي گردم ضمنا زمان بندي بنده جهت ويزيت نمودن ايشان را در حدود 30 دقيقه برنامه ريزي كرده و سعي به اجرا درآوردن ان مي نماييم.

به هنگام حضور يافتن در حضور مشتري نحوه نشستن در مقابل ايشان حائز اهميت بوده و يادداشت نمودن مطالب در چنين صحبت از مهارت هاي يك بازارياب موفق مي باشد .

حال پس از تمام توضيحات ارائه شده توسط بنده در خصوص طرح بيمه ، اين اجازه را به مشتري داده تا اقاي صالحي سوالات و نقطه نظرات خود را اعلام نمايد و تا جايي كه امكان داشته باشد مي بايست در چنين اجراي برنامه زمان بندي شده نظر مثبت اقاي صالحي را براي خريد بيمه بگيرم يعني من فروشنده بايد به اين نتيجه برسم كه ايشان از مزاياي بيمه عمر خوشش امده است يا نه ؟

من فروشنده بايستي سعي كنم در تمامي ويزيت هاي خود حداقل 90% پيشنهاد هاي خود را به امضاء برسانم. چون به تعويق افتادن ويزيت از زمان ديگر باعث ايجاد فاصله گرديده و اقاي صالحي به علت مشغله كاري زياد ممكن است از خريد بيمه منصرف گردد. حال كه پس از توضيحات بيمه متوجه شده ام كه اقاي صالحي قادر به خريد سرمايه بالا هستند پيشنهاد سرمايه 50.000.000.000 ريال را پرنموده و با امضاي ايشان پيگير مراحل صدور بيمه نامه كه بعهده شركت مربوط مي باشد خواهم شد .

پ- پيگيري هاي صدور بيمه نامه و مشتري مداري:

اين بخش بسيار مهم و از پايه هاي اصلي يك فروش عالي است يعني يك بازارياب حرفه اي در هر بار تمام قواي خود را در اين مرحله به كار مي برد . شايد خيلي از مردم فكر مي كنند كار فروش بيمه عمر با امضاي مشتري پرداخت چك حق بيمه اتمام پيدا كرده ، ولي اين امر زماني قطعي است كه چكاب پزشكي مشتري بدون هيچ مشكل پزشكي و چك مشتري وصول و بيمه نامه به راحتي صادر گردد و اين از نظر من بازارياب يك فروش عالي است . و تازه كار فروش وارد مرحله جديدي از  خود شده است و از اين بازارياب عالي رتبه برمي ايد كه بتواند از اقاي صالحي چندين مشتري بسازد . نكته حائز اهميت اين جاست من نيت اقاي صالحي را از خريد بيمه عمر و سرمايه گذاري مي پرسم فقط با يك سوال كوچك: چرا و به چه دليل از اين طرح خوششان امده و خريداري  نموده ايد و از ايشان خواهش مي كنم كه جواب و نظر شان را به صورت كتبي به دست خط خودشان بنويسند و ضمن بايگاني مرتب خواهش ديگري از ايشان مي كنم كه اسامي چند تن از همكاران – دوستان و يا اقوام نزديكشان را در اختيار من بگذارد و من فروشنده بيمه مي توانم با تماس تلفني با افراد معرفي شده توسط ايشان مشتري هاي جديد تري را جهت ويزيت پيدا كنم .

و نكته بسيار مهم در اين جاست كه با همين دست نوشته ي اقای صالحی مي توان در حين ملاقات حضوري با مشتريان و ارائه ان به فرد مورد نظر ، نظر مساعد و مثبت را براي خريد بيمه جلب نمايد.

 

د- مرحله خدمات پس از فروش

يك بازارياب فوق العاده زماني كار خود را تكميل مي نمايد كه چنين حفظ حق و حقوق مشتريان خود ، اصل مشتري مداري را اجرا كرده و بيمه گذاران را براي مدت طولاني خود نزد خود نگه    مي دارد . حال با دادن سرويس خدمات پس از فروش به مانند در جريان قرار گرفتن واريز حق بيمه به صورت مرتب و عدم تعويق ان ها و نيز اصل مهم در ارتباط بودن با مشتري ، ضمن حصول اطمينان كامل و همه جانبه از سوي بيمه گذار به صورت اتوماتيك مشتريان جديد از سوي همين بيمه گذاراني كه ما به ان ها سرويس و ارائه خدمات مي نماييم معرفي مي گردند و اين يعني تشكيل يك هسته بيمه اي كه روز به روز ضمن مستحكم تر شدن روند رو به رشد را طي مي كند .

 

بيمه عمر و سرمايه گذاري

 grt

به اعتقاد ما بيمه عمر و سرمايه گذاري وسيله اي مناسب جهت كسب ” آرامش خيال امروز” و “رفاه زمان بازنشستگي  و نيز تامين پشتوانه مالي بازماندگان” در غيبت سرپرست خانواده است.

بيمه عمر و سرمايه گذاري يكي از پرطرفدار ترين بيمه هاي عمر در جهان است كه با اضافه نمودن يك برنامه سرمايه گذاري سيستماتيك به بيمه عمر بلند مدت، روز به روز طرفداران بيشتري را در اكثر كشورها به خود جلب مي نمايد.

در شرايط كنوني آيا مي توان از تورم چشم پوشي كرد؟ چنانچه سرمايه بيمه هاي عمر متداول در حال حاضر براي خانواده تا حدودي كارگشا باشد آيا در آينده نيز پس از گذشت چند سال اين مبلغ به اندازه امروز كارگشا خواهد بود؟ و اين در حاليست كه با توجه به  نرخ تورم بديهي است كه پاسخ منفي است.

اما با خريد بيمه عمر و سرمايه گذاري دانا به مجموعه اي از امكانات كم نظير كاربري بيمه در جهان دسترسي خواهيد يافت. انتخاب امروز شما موجب تامين مالي خانواده و بهره مندي از بهترين بازارهاي سرمايه گذاري در ايران خواهد شد، ضمن اينكه با پيشرفت مداوم و ساليانه سرمايه  بيمه عمر و سرمايه گذاري دانا به گونه اي  همگون با تورم ، شما طرحي ارزشمند را چه براي امروز و چه براي فرداهاي خانواده خويش برگزيده ايد.

فلسفه بيمه عمرو سرمايه گذاري چيست؟

همانطور كه از نام اين بيمه  نامه بر مي آيد الويت اول اين بيمه نامه “عمر” بيمه شده است و بدين معني كه اگر سرپرست خانواده روزي در ميان خانوده اش نبود ، با استفاده از اين بيمه نامه تبعات اقتصادي نبود پدر يا مادر بعنوان سرپرستان و نان آوران را جبران كند .

مرگ ناگهاني پدر يا مادر در هر خانواده  علاوه بر تبعات عاطفي ، هزينه هاي سنگيني را متحمل خانواده داغدار مي نمايد و تا انحصار وراثت و برقراري داراييها و حقوق براي وراث چند ماهي زمان خواهد برد، فلسفه طراحي و وجود اين بيمه نامه صرفا براي كاهش و تعديل تبعات اقتصادي فوت سرپرستان است و بس ، سود سرمايه گذاري ، پوشش از كار افتادگي و مستمري بازنشستگي موارد جانبي و تشويقي براي جلب بيمه شده براي تهيه چنين بيمه نامه اي خواهد بود.

 

جالب است بدانيد جمله اي كه در بين مردم گفته ميشود و تبديل به ضرب المثل گرديده ، ضرورت به اين بيمه نامه را دو چندان مي نمايد ” به وقت تنگدستي آشنا بيگانه ميگردد”

اكنون  بعنوان سرپرست خانواده  اگر يكي از بيمه نامه هاي “عمروسرمايه گذاري” ، ” عمروتامين آتيه” ، ” عمرو تشكيل سرمايه” و يا “عمر و پس انداز”  را براي خود و همسرو فرزندانتان  تهيه ننموده ايد ، شب چگونه با آرامش سر بر بالين مي گذاريد؟

آرزوي شركتهاي بيمه سلامتي  و عدم خسارت بيمه شدگان مي باشد ، ولي اين را هم در نظر بگيريد “ حادثه هميشه طبق نظر ما اتفاق نيافتاده و خبر نمي كند” اميدواريم شما از بيمه نامه تهيه نموده خود ، فقط از مزاياي حيات بهره متد شده و وام و سود دريافت نموده و شبها با آرامش سر بر بالين بگذاريد.

هميشه به ياد داشته باشيم  :

زندگي هميشه وفق مراد ما جريان ندارد ، براي مراحل سخت ميتوان آماده بود و بي رودربايستي فلسفه بيمه عمر پوشش اين لحظات سخت است این لحظات از زمان فوت سرپرست خانواده شروع شده و حداقل تا زمان انحصار وراثت ادامه دارد، حتي اگر بيمه عمر فاقد سود و سرمايه گذاري باشد از ملزومات زندگي امروزه ماست.

 

 

از ویژگی های عمده این نوع طرح عبارتند از:

–         تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت.

–        امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

–        امکان برداشت از محل اندوخته .

–         پرداخت وام از محل اندوخته.

–         پرداخت سرمایه بیمه در پایان مدت بیمه نامه به صورت یکجا.

–         امکان افزایش سرمایه بیمه برای رفع اثرات تورم و جبران کاهش قدرت خرید بیمه گذاران.

–         امکان پرداخت حق بیمه به روش های یکجا، سالیانه و اقساط. شش ماهه ، سه ماهه و ماهانه

–       جبران اقساط معوق حق بیمه پوشش های بیمه ای از محل اندوخته بیمه نامه .

–         پرداخت سود مشارکت در منافع.

–        امکان تبدیل سرمایه بیمه نامه به مستمری .

–         انتخاب سرمایه بیمه عمر و صدور بیمه نامه تا سقف ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲ ریال.

–      پرداخت هزینه های درمان بیماریهای خاص شامل: سکته قبلی، سکته مغزی، سرطان، پیوند اعضاء و عمل جراحی کرونر قلب باز حداکثر تا سن ۶۰ سالگی معادل ۳۰% سرمایه بیمه عمر حداکثر مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ ریال.

–         پرداخت۵۰ درصد سرمایه بیمه عمر در صورت از کار افتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه.

–         معافیت از ادامه پرداخت حق بیمه در صورت ازکار افتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه.

–         پرداخت حداکثر چهاربرابر سرمایه بیمه عمر در صورت فوت ناشی از حادثه (علاوه بر اندوخته).

–         امکان انتخاب نحوه سرمایه گذاری توسط بیمه گذار.

–         بهره مندی از معافیت های مالیاتی.

 

مزایای ویژه و منحصر این بیمه نامه عبارتند از:

    انعطاف پذیری در نحوة پرداخت حق بیمه:

•   چنانچه بیمه شده در سررسید سالیانه بیمه عمر و سرمایه گذاری خویش به دلایلی قادر به پرداخت حق بیمه نبوده و نقدینگی كافی بدین منظور در دسترس وی نباشد،  می تواند از اندوخته حاصل از سرمایه گذاری خویش به منظور پرداخت حق بیمه آن سال استفاده نماید.

•   چنانچه بیمه شده تمایل به افزایش یا كاهش حق بیمه داشته باشد می تواند تغییرات مورد نظر خویش را بر خلاف دیگر بیمه های عمر اعمال نماید.

•   بیمه شده قادر است كه حق بیمة عمر و سرمایه گذاری را كه پرداخت می نماید هر ساله تعدیل نماید. این امر دارای دو مزیت است:

1-  با تعدیل حق بیمة پرداختی می توان سرمایه اصلی بیمة عمر كه همان   سرمایة فوت می باشد را تعدیل نمود. تعدیل بدین معنی است كه سرمایة بیمة عمر هر سال نسبت به سالهای پیشین افزایش می یابد و با گذشت زمان و در نظر گرفتن تورم ارزش آن به روز نگاه داشته می شود.

2-  دیگر آنكه با تعدیل حق بیمة پرداختی بصورت مستمر اندوختة حاصل از سرمایه گذاری نیز پیشرفت مناسبتری داشته و به گونه ای قابل توجه افزایش خواهد یافت.

    افزایش سرمایة اصلی بیمة عمر (سرمایة فوت):

نیازهای افراد همواره در حال تغییر است وافراد همواره ممكن است نیازهای جدیدی داشته باشند كه سابقا این نیاز وجود نداشته است . به طور مثال تولد كودكی جدید،تحصیل دانشگاهی فرزندان، سرمایه برای راه اندازی یك شغل جدید برای عضوی از خانواده،ازدواج فرزند، مخارج درمانی،سفر به خارج از كشور وغیره از انواع این نیازهاهستند

چنانچه بیمه شده به دلایلی مایل باشد خانوادة خویش را از تامین مالی بیشتری برخوردار سازد می تواند سرمایة بیمة عمر خویش را افزایش دهد، بدون آنكه برخلاف دیگر بیمه های عمر نیازی به بازخرید بیمه نامه فعلی و اخذ قرارداد جدیدی باشد.

     تعدیل سرمایة اندوخته بیمة عمر:

بیمه شده می تواند نرخ تعدیل سرمایه فوت بیمة عمر خویش را افزایش دهد. اهمیت افزایش نرخ تعدیل سالانه هنگامی آشكار می گردد كه پیشرفت و رشد بیشتر سرمایة فوت بیمه عمر به منظور مقابله با تورم مد نظر باشد. پیشرفت همگون و مناسب سرمایة فوت بیمة عمر با تورم ارزش آن را همواره به روز نگاه می دارد.

این در حالی است كه اگر سرمایه بیمه  عمر منتخب شما در حال حاضر برای خانواده تا حدودی كارگشا باشد با انتخاب نرخ تعدیل سرمایة فوت مناسب، در آینده نیز پس از گذشت چند سال این مبلغ به اندازه امروز كارگشا خواهد بود.

   كاهش سرمایة بیمه عمر و یا تقلیل نرخ تعدیل:

در صورتیكه بیمه شده تمایل به كاهش سرمایة بیمة عمر  و یا تقلیل نرخ تعدیل سرمایة بیمة عمر  داشته باشد در تدوین شرایط منطبق بر میل خویش مخیر خواهد بود. بیمه شده همچنین می تواند نرخ تعدیل سرمایة بیمة عمر را برابر صفر منظور نماید(یعنی سرمایه بیمه هرساله به یك مقدار ثابتی باشد)

 

   مزیت ویژه در پرداخت سرمایة فوت و اندوختة بیمه نامه:

بیمة دانا علاوه بر اینكه در صورت فوت بیمه شده سرمایة فوت را پرداخت می نماید، اقدام به پرداخت تمامی ذخیره های ریاضی بیمه نامه و  اندوختة حاصل از سرمایه گذاری های صورت گرفته  ذخیره ریاضی  را نیز می نماید كه این مزیت در بیمه نامة سایر شركتهای بیمه موجود نمی باشد.

 

 

    پوشش بیمه تكمیلی ناشی از حادثه:

         در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه، سرمایة فوت بیمة عمر می تواند تا چند برابر افزایش یابد.

    معافیت از پرداخت حق بیمه به علت از كار افتادگی:

در صورت از كار افتادگی دائم و كامل بیمه شده تا پیش از سن 60سالگی، شركت بیمة دانا حق بیمه ها را تا پایان مدت قرارداد متقبل شده و از جانب بیمه شده پرداخت خواهد كرد و برنامة بیمة عمر و سرمایه گذاری همانند گذشته و به همان منوال به قوت خود باقی خواهد ماند و ادامه خواهد یافت.

    بیمه بیماریهای صعب العلاج:

این بیماریها عبارتند از:

·        سكتة قلبی

·        سكتة مغزی

·        سرطان

·        پیوند اعضا

·        عمل جراحی كرونر و قلب باز

 

    سرمایه گذاری مناسب:

بیمة عمر و سرمایه گذاری بیمه دانا  بیمه ای است كه همزمان با بیمه نمودن عمر شما امكانات متنوع سرمایه گذاری منابع ذخیره ریاضی حق بیمه های  پرداختی  شما را در سبد سرمایه گذاری خود متشكل از بازار بورسو سایر بازارهای سرمایه گذاری، در دسترس شما قرار می دهد تا در هر زمان  از منابع یاد شده بهره مند شوید.

    دسترسی به اندوحته حاصل از سرمایه گذاری:

حساب اندوختة بیمة عمر و سرمایه گذاری دانا همانند حساب بانكی بیمه شده می باشد و بیمه شده می تواند هرگاه كه مایل باشد از اندوخته خویش برداشت نماید. در دیگر بیمه های عمر و پس انداز كل اندوختة  حاصل تا پایان مدت بیمه نامه در دسترس نخواهد بود و بیمه شده نمی تواند بنا به میل خویش از آن استفاده نماید.

    دریافت وام:

بیمه شده می تواند تا 90 درصد موجودی حساب اندوخته خویش را وام دریافت نماید.

    شما بصورت واقعی در سرمایه گذاری های شركت بیمة دانا سهیم خواهید بود:

مهمترین وجه این سرمایه گذاری ضمانت سود آوری آن از جانب شركت بیمه است. بازده این سرمایه گذاری بصورت مستقیم مرتبط با بازده سرمایه گذاری شركت بیمة دانا  می باشد. .

 

•        مطمئن، بدون ریسك و معاف از مالیات:

با درك این واقعیت كه غالب ما مایل به سرمایه گذاری سیستماتیك برای آیندة خود و خانواده مان هستیم، لیكن اغلب آنرا بصورت سیستماتیك انجام نمی دهیم و اگر هم بخواهیم آنرا انجام دهیم با مسائل گوناگون مواجه خواهیم شد كه انجام آنرا بسیار دشوار می نماید، تحت این شرایط بیمه نامه تمامی این وظایف را بر عهده گرفته و از جانب شما اقدام به سرمایه گذاری مطمئن، بدون ریسكو معاف از مالیاتمی نماید.

    بیمة مستمری و بازنشستگی:

در زمان شروع و پایان بیمه، بیمه شده می تواند با درخواست كتبی از بیمه گر به جای دریافت مبلغ سرمایة حساب اندوختة بیمة خویش، به صورت یكجا، آن را تبدیل به یكی از انواع بیمه های مستمری نماید.

    پشتوانة و اعتبار مالی شركت بیمة دانا:

قطعاً حصول اطمینان از اعتبار مالی بیمه گر بیمة عمر در ایران، همانند دیگر نقاط جهان از اهمیت فوق الغاده ای برخوردار است. شركت بیمة دانا با توجه به دولتی بودن، علاوه بر پشتوانة قوی مالی خود و استفاده از اعتبار خود، همانند دیگر مؤسسات بیمه تحت نظارت و كنترل بیمة مركزی ایران قرار دارد. 50 درصد حق بیمه های پرداخت شده به توسط بیمه شده نزد بیمة مركزی ایران بیمة اتكایی خواهد بود. ضمن آنكه بطور اصولی بخشی از ریسك این طرح بیمه ای همانند دیگر طرح های بیمه ای به مؤسسات معتبر بیمه گران اتكائی بین المللی منتقل خواهد شد

بیمه طرح جامع ارمغان زندگی

بیمه عمر جامع ارمغان زندگی

guvenli-gelecek

طرح جامع ارمغان زندگی بیمه دانا پاسخ مناسبی به تمامی نیازهای مشتری است. در این نوع بیمه نامه علاوه بر بهره مندی از سود سرمایه گذاری مناسب ،بیمه شده میتوا ند از پوشش فوت عادی و حادثه برخوردار گردد.

 از ویژگی های عمده این نوع طرح عبارتند از:

–         تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت.

–        امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

–        امکان برداشت از محل اندوخته .

–         پرداخت وام از محل اندوخته.

–         پرداخت سرمایه بیمه در پایان مدت بیمه نامه به صورت یکجا.

–         امکان افزایش سرمایه بیمه برای رفع اثرات تورم و جبران کاهش قدرت خرید بیمه گذاران.

–         امکان پرداخت حق بیمه به روش های یکجا، سالیانه و اقساط. شش ماهه ، سه ماهه و ماهانه

–       جبران اقساط معوق حق بیمه پوشش های بیمه ای از محل اندوخته بیمه نامه .

–         پرداخت سود مشارکت در منافع.

–        امکان تبدیل سرمایه بیمه نامه به مستمری .

–         انتخاب سرمایه بیمه عمر و صدور بیمه نامه تا سقف ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲ ریال.

–      پرداخت هزینه های درمان بیماریهای خاص شامل: سکته قبلی، سکته مغزی، سرطان، پیوند اعضاء و عمل جراحی کرونر قلب باز حداکثر تا سن ۶۰ سالگی معادل ۳۰% سرمایه بیمه عمر حداکثر مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ ریال.

–         پرداخت۵۰ درصد سرمایه بیمه عمر در صورت از کار افتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه.

–         معافیت از ادامه پرداخت حق بیمه در صورت ازکار افتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه.

–         پرداخت حداکثر چهاربرابر سرمایه بیمه عمر در صورت فوت ناشی از حادثه (علاوه بر اندوخته).

–         امکان انتخاب نحوه سرمایه گذاری توسط بیمه گذار.

–         بهره مندی از معافیت های مالیاتی.

 مثال ۱: فردی که در سن ۳۰ سالگی و به مدت ۲۰ سال با پرداخت ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲ ریال حق بیمه سالانه ثابت در طرح بیمه عمر جامع ارمغان زندگی شرکت نماید، به شرح جدول زیراز پوشش های استثنایی این طرح در طول مدت قرارداد بهره مند خواهد شد.

سن بیمه شده

حق بیمه پرداختی سال

مجموع حق بیمه پرداختی

حق بیمه پوشش ها

مالیات و عوارض

سرمایه عمر

سرمایه حادثه

سرمایه نقص عضو

سرمایه امراض خاص

اندوخته با سود پیش بینی

۱۸درصد

۲۰درصد

۲۵درصد

۳۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۴۱۳

۲۹,۵۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۱۳,۴۰۹,۸۹۳

۱۳,۶۳۷,۱۸۰

۱۴,۲۰۵,۳۹۶

۳۱

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۱۰

۲۷,۶۲۵

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۲۹,۲۷۹,۲۸۹

۳۰,۰۴۸,۲۹۳

۳۲,۰۱۰,۵۷۵

۳۲

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۶۱۱

۲۷,۶۲۵

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۴۸,۰۰۴,۴۳۲

۴۹,۷۴۰,۸۷۲

۵۴,۲۶۶,۲۶۰

۳۳

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۷,۵۹۸

۲۷,۶۲۵

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۷۰,۰۹۸,۸۷۹

۷۳,۳۷۰,۷۲۳

۸۲,۰۸۴,۵۷۲

۳۴

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸,۴۹۴

۲۷,۶۲۵

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۹۶,۱۶۹,۲۱۶

۱۰۱,۷۲۵,۴۱۶

۱۱۶,۸۵۶,۲۸۶

۳۵

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۶۴۶

۴۲,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۱۲۶,۵۷۴,۵۷۳

۱۳۵,۳۸۷,۳۴۵

۱۵۹,۹۴۲,۰۷۲

۳۶

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۷۶۰

۴۲,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۱۶۲,۴۵۱,۵۱۴

۱۷۵,۷۸۰,۲۵۶

۲۱۳,۷۹۷,۸۴۲

۳۷

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۲,۰۷۶

۴۲,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۲۰۴,۷۸۴,۶۷۴

۲۲۴,۲۵۰,۰۹۱

۲۸۱,۱۱۵,۸۲۷

۳۸

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۴۹۹

۴۲,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۲۵۴,۷۳۶,۰۴۰

۲۸۲,۴۱۲,۱۰۰

۳۶۵,۲۶۱,۴۴۱

۳۹

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴,۶۳۹

۴۲,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۳۱۳,۶۷۷,۲۴۰

۳۵۲,۲۰۵,۰۷۵

۴۷۰,۴۴۱,۹۶۳

۴۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۱۷۱

۳۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۳۸۳,۵۲۲,۰۷۸

۴۳۶,۲۵۵,۸۵۴

۶۰۲,۲۲۹,۲۹۲

۴۱

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۶۷۱

۳۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۴۶۵,۹۳۵,۸۹۰

۵۳۷,۱۱۳,۶۴۰

۷۶۶,۹۶۰,۱۷۲

۴۲

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۱,۷۸۸

۳۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۵۶۳,۱۸۱,۵۶۵

۶۵۸,۱۴۰,۳۱۵

۹۷۲,۸۷۰,۹۹۳

۴۳

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۸۵۶

۳۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۶۷۷,۹۲۶,۴۲۱

۸۰۳,۳۶۷,۲۰۰

۱,۲۳۰,۲۵۴,۱۸۰

۴۴

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۹۴۸

۳۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۸۱۳,۳۲۱,۵۲۰

۹۷۷,۶۳۵,۵۶۵

۱,۵۵۱,۹۷۹,۱۰۶

۴۵

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۱,۵۶۵

۳۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۹۷۳,۰۸۴,۴۹۵

۱,۱۸۶,۷۵۴,۳۰۶

۱,۹۵۴,۱۳۱,۸۲۹

۴۶

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۴,۴۲۰

۳۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۱,۱۶۳,۷۹۲,۲۴۱

۱,۴۳۷,۶۹۳,۱۹۸

۲,۴۵۶,۸۱۸,۹۸۵

۴۷

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۷,۷۲۷

۳۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۱,۳۸۴,۰۴۶,۹۶۱

۱,۷۳۸,۸۱۵,۷۰۱

۳,۰۸۵,۱۷۳,۵۸۹

۴۸

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۲,۰۱۷

۳۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۱,۶۴۶,۵۲۷,۵۶۵

۲,۱۰۰,۱۵۷,۳۰۰

۳,۸۷۰,۶۱۱,۲۱۴

۴۹

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۷,۸۳۵

۳۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۱,۹۵۶,۲۴۷,۴۶۹

۲,۵۳۳,۷۵۹,۸۸۸

۴,۸۵۲,۴۰۰,۶۰۹

 

تمام حقوق این سایت برای © 2019 بیمه دانا. محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی توسط هینگ . آی آر