بيمه حوادث انفرادي

بیمه حوادث

بيمه حوادث انفرادي تمام اوقات

امروزه رشد و توسعه تكنولوژي و صنعت كه ره آورد آن آرامش و آسايش براي مردم سراسر دنيا بوده است ، مخاطراتي را نيز به تبع گسترش تعاملهاي اجتماعي و اقتصادي در پي داشته است .

پيچيدگي روابط اجتماعي ، اداري و صنعتي ، لزوم درك و شناخت ما را نسبت به خطرات و عوامل بيروني دو چندان ساخته و ايجاد راهكارهاي مناسب براي جلوگيري از حوادث احتمالي در آينده را ضرورت ميبخشد .

بي گمان بيمه مهمترين ابزار جهت كاهش اثرات مالي اينگونه حوادث است.

هدف بيمه حوادث انفرادي تمام اوقات ، جبران غرامت فوت ، نقص عضو ، ازكارافتادگي و هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه در طول مدت شبانه روز (24 ساعت) مي باشد .

دارنده اين نوع بيمه نامه در تمام نقاط ايران و دنيا داراي پوشش بيمه اي مي باشد .

پوشش هاي بيمه حوادث انفرادي تمام اوقات

فوت :در صورتي كه بيمه شده در اثر حادثه فوت نمايد ، شركت بيمه دانا سرمايه مورد تعهد را به استفاده كنندگان به طور يكجا پرداخت خواهد نمود.

نقص عضو :در صورتي كه بيمه شده بر اثر حادثه دچار نقص عضو گردد ، شركت بيمه دانا با توجه به ميزان نقص عضو و براساس جدول نقص عضو ، غرامت فوق را به بيمه شده پرداخت خواهد نمود .

ازكارافتادگي :چنانچه بيمه شده بر اثر حادثه دچار ازكارافتادگي كلي و دائم گردد ، شركت بيمه دانا سرمايه مورد تعهد را به بيمه شده به طور كامل پرداخت مي نمايد .

هزينه هاي پزشكي :در صورتي كه بيمه شده براثر حادثه مصدوم و متحمل پرداخت هزينه هاي درماني گردد ، شركت بيمه دانا هزينه هاي درماني مزبور راتا سقف مورد تعهد جبران خواهد نمود .

حق بيمه سالانه بيمه حوادث انفرادي براي سرمايه 000ر000ر10 ريال (فوت ، نقص عضو و ازكارافتادگي )

و 000ر000ر1 ريال (هزينه پزشكي)

طبقه خطر شغلي

طبقه خطر 1

طبقه خطر 2

طبقه خطر 3

طبقه خطر 4

طبقه خطر 5

حق بيمه

000ر20

000ر26

000ر37

000ر53

000ر65


پر خطر
<———————————————–
———————————————–>
کم خطر

 

” در صورت افزايش سرمايه ، حق بيمه نيز به همان نسبت افزايش خواهد يافت “

توجه فرماييد كه :

حق بيمه هر فرد براساس شغل و ريسك شغلي ايشان و همچنين مبلغ سرمايه بيمه تعيين ميگردد .

خطرات ورزشي با درخواست بيمه گذار و با پرداخت حق بيمه اضافي تحت پوشش قرار مي گيرد .

مدت بيمه نامه حوادث انفرادي يكسال تمام شمسي مي باشد و درپايان مدت، با درخواست بيمه گذار تمديد ميگردد .

حداقل سن متقاضی جهت پذيرش بيمه حوادث انفرادي 4 سال و حداكثر 79 سال مي باشد .

تمام حقوق این سایت برای © 2019 بیمه دانا. محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی توسط هینگ . آی آر