طرح جامع آسایش خانه وخانواده

طرح جامع آسایش خانه وخانواده

za

در این طرح بیمه دانا تعهد می کند که ساختمان وتاسیسات واثاثیه منزل مسکونی افراد را درمقابل خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، سرقت اثاثیه، زلزله ونیز مسئولیت بیمه گذار درقبال اشخاص ثالث (همسایگان همجوار ناشی از خطرات آتش سوزی و انفجار)) غرامت فوت، نقص عضو وجبران هزینه اجاره واسکان موقت بیمه گذار وافرادخانواده وی تحت پوشش قرار دهد.

 

 ۱      ساختمان و تاسیسات        در مقابل خطرهای آتش سوزی،انفجار، صاعقه و سیل وزلزله                           حداقل تا مبلغ    ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

۲-       اثاث منزل                       در مقابل خطرهای آتش سوزی،انفجار، صاعقه و سیل وزلزله بطور کلی               حداقل تا مبلغ    ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

۳-       اثاث منزل                       در مقابل خطر سرقت(طبق فهرست اعلامی بیمه گذار )                                 حداقل تا مبلغ   ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

۴-       خسارت وارده به اشخاص ثالث(همسایگان همجوار) در نتیجه وقوع حریق و یا انفجار                             حداقل تا مبلغ   ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

۵-       فوت و نقص عضو: در اثر وقوع خطرهای آتش سوزی،انفجار،صاعقه و سیل

برای یک نفر تا مبلغ                                                                                                                                  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

برای چند نفر  تا مبلغ                                                                                                                                ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

۶-       هزینه پزشکی: اشخاص مجاز به اقامت در محل بیمه ناشی از خطرات حریق، انجار، صاعقه و سیل

برای یک نفر تا مبلغ                                                                                                                                    ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

برای چند نفر تا مبلغ                                                                                                                                    ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

۷-      هزینه اجاره و اسکان موقت: حداکثر تا مبلغ                                                                                                    ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

توجه۱:

حق بیمه سالانه درمقابل خطرهای آتش سوزی، صاعقه، انفجار وسیل برای سرمایه های فوق ۰۰۰ر۲۹ ریال

حق بیمه سالانه درمقابل خطرهای آتش سوزی، صاعقه، انفجار،وزلزله وسیل برای سرمایه های فوق ۰۰۰ر۵۷ ریال

حق بیمه سالانه درمقابل خطرهای آتش سوزی، صاعقه، انفجار،سرقت وسیل برای سرمایه های فوق ۰۰۰ر۸۹ ریال

حق بیمه سالانه درمقابل خطرهای آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل ،زلزله وسرقت برای سرمایه های فوق ۰۰۰ر۱۱۷ ریال

 

·         لازم به ذکراست چنانچه سرمایه افزایش یابد، به تناسب آن حق بیمه متعلقه نیز افزایش می یابد .

·         صدور بیمه نامه با اعمال ۳۰ درصد تخفیف امکان پذیر است.

·         حق بیمه های فوق بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

 

توجه۲:

ارائه پوشش خطرات اصلی و سیل و زلزله جهت ساختمان و لوازم اثاثیه (بند۱و۲ پیشنهاد) بدون محدودیت سرمایه و برابر نظر بیمه گذار و به قیمت واقعی امکان پذیر بوده و سرمایه ردیفهای ۳ الی ۶ نیز تا ۱۰برابر قابل افزایش می باشد. 

 توجه۳:

درصورت افزایش تعهدات مورد بیمه، سقف هزینه اجاره و اسکان موقت برای هرماه معادل۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ریال وحداکثر تا مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۶ ریال برای مدت ۱۸۰ روز می باشد. لازم به ذکراست تعهد مذکور برای کلیه ضرایب یکسان خواهدبود.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 بیمه دانا. محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی توسط هینگ . آی آر