انواع بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه دانا

fireinsu

 

 

۱-بیمه آتش سوزی  عمومی

موارد تحت پوشش بیمه آتش سوزی عبارتست از واحد های مسکونی ، مراکز صنعتی ، غیر صنعتی و انبارها.

 واحدهای مسکونی

بنا به درخواست بیمه‌گذار واحد مسکونی، علاوه بر خطرهای حریق، انفجار و صاعقه در برابر کلیه خطرهای اضافی که به آن اشاره شد با سرمایه دلخواه و به قیمت روز تحت پوشش قرار می‌گیرد و حق بیمه سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و اثاث منزل و خطرهای بیمه شده محاسبه خواهد شد.

مراکز صنعتی

شامل تمامی کارخانجات صنایع غذایی، آشامیدنی، دخانیات، نساجی، پوشاک، چرم، چوب، کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، شیمیایی، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و صنایع متفرقه می‌شود.

ساختمان تأسیسات ماشین‌آلات مواد اولیه موجود و محتویات هر یک از مراکز یاد شده را می‌توان در مقابل خطرهای آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و همچنین کلیه خطرهای اضافی ذکر شده به قیمت روز بیمه نمود.

 

مراکز غیر صنعتی و انبارها

سرمایه ارزش اعیانی ساختمان و تاسیسات منصوبه، ارزش دکوراسیون و اثاثه اداری، و موجودی‌های کالا در این بیمه‌نامه تحت پوشش قرار می‌گیرند. واحدهای تجاری، اداری، مجموعه‌های رفاهی، آموزشی، خدماتی، وانبارها از جمله مراکزی هستند که در این طبقه قرار می‌گیرند. بنابراین طیف وسیعی از مشاغل و اصناف در این گروه قرار دارند. نرخ بیمه‌نامه آتش‌سوزی برای هریک از مشاغل زیرگروه (غیر صنعتی) مستقیما با ماهیت ریسک و شدت و تواتر ریسک حریق در آن شغل و شرایط محیطی و ایمنی محل مورد بیمه مرتبط است و طبیعی است که واحدهایی که از شرایط ایمنی بهتری نسبت به سایرین برخوردارند حق بیمه کمتری برای تحت پوشش قرار دادن اموال خود پرداخت نمایند.

  

۲-بیمه با شرایط اظهار نامه ای (شناور) Floating Policy:

این پوشش معمولاً برای موجودی انبارها با توجه به نوسان موجودی صادر و حق بیمه متناسب با میزان موجودی محاسبه می شود. بر اساس شرایط بیمه اظهار نامه ای، بیمه گذار موظف است پایان هر ماه لغایت پانزدهم ماه بعد حداکثر موجودی مورد بیمه را طبق اسناد ودفاتر خودکتباً به بیمه گر اظهار کند.

درصورت وقوع خسارت احتمالی، حداکثر تعهد بیمه گربراساس ارزش موجودی اولیه مندرج در بیمه نامه ویا آخرین اظهارنامه خواهدبود.

۳-بیمه با شرایط جایگزینی و بازسازیReplacement:

تورم وافزایش قیمتها موجب شده قیمت ساختمانها وماشین آلات واحدهای صنعتی نیز بطور روزافزون افزایش یابد. لذا بیمه گذارانی که ساختمان وماشین آلات آنها دراثر آتش سوزی از بین می رود قادر نیستنداز محل خساراتی که از شرکت بیمه دریافت می کنند، ساختمان و ماشین آلات از بین رفته را جایگزین و بازسازی کنند.

بیمه دانا با ارائه بیمه با شرایط جایگزینی وبازسازی به بیمه گذاران، درصورتی که ساختمان وماشین آلات آنها دراثر آتش سوزی وسایر خطرات تحت پوشش بیمه نامه از بین برود، ارزش جایگزینی وتجدیدساختمان را پرداخت می کندمشروط برآنکه موردبیمه با ارزش واقعی بیمه شده باشد. این پوشش مخصوص ساختمانها وماشین آلات کارخانه ها است و شامل موجودی نمی شود.

توضیح : هزینه های جایگزینی اموال تلف شده ویا تعمیر وتعویض قسمتهای آسیب دیده(بازسازی) دراثر خطرات تحت پوشش و با رعایت شرایط مندرج دربیمه نامه درتعهد بیمه گر است، مشروط براینکه مبلغ بیمه شده از ارزش روز اموال بیمه شده در زمان صدور بیمه نامه کمتر نباشد.

۴– فرست لاس First Loss:

بیمه نامه فرست لاس(first loss) ( اولین آتش سوزی یا اولین خسارت): در شرایطی از بیمه نامه فرست لاس استفاده می شود که بیمه گذار مطمئن است هر اندازه خسارت شدید باشد امکان از بین رفتن تمامی مورد بیمه وجود ندارد یا اینکه اموال بیمه شده درسطح جغرافیائی بسیار وسیع و پراکنده است و بر اثر حادثه فقط بخشی از آن دچار خسارت می شود و همچنین می شود آن را به چندین ریسک مستقل تقسیم کرد و برای مورد بیمه از نظر سرمایه ، خطر های بیمه شده و سایر عوامل سرمایه فرست لاس محاسبه کرد در مواردی که محاسبه سرمایه کل مورد بیمه امکان پذیر نبود و مرتب در حال تغییر است( مثل انبارهای عمومی) از بیمه نامه فرست لاس استفاده می شود اصولاَ در برخی از رشته ها تمام اموال در معرض خطر نیستند نظیر سرقت در اینگونه موارد به جای اینکه مورد بیمه به ارزش کل بیمه شود آن را به حداکثر مبلغی که مبین حداکثر خسارت وارده بر اثر تحقق خطر بیمه شده است بیمه می کند.

 در زمینه بیمه نامه های فرست لاس به ۳ نکته به شرح ذیل باید توجه شود.

۱- حداکثر تعهد بیمه گر در هر حادثه مبلغ بیمه شده (ارزش فرست لاس) است و به هیچ وجه از آن تجاوز نمی کند.

۲- حق بیمه بر اساس سرمایه کل تعیین می شود لذا بیمه گزار موظف است که ارزش کل مورد بیمه را در حد امکان برای محاسبه حق بیمه اعلام کند.

۳- بیمه گر در نرخ حق بیمه بر اساس شرایط فرست لاس تخفیف خاص اعمال می نماید.

انواع طرح های بیمه آتش سوزی

 

۱– طرح جامع آسایش خانه وخانواده

در این طرح بیمه دانا تعهد می کند که ساختمان وتاسیسات واثاثیه منزل مسکونی افراد را درمقابل خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، سرقت اثاثیه، زلزله ونیز مسئولیت بیمه گذار درقبال اشخاص ثالث (همسایگان همجوار ناشی از خطرات آتش سوزی و انفجار)) غرامت فوت، نقص عضو وجبران هزینه اجاره واسکان موقت بیمه گذار وافرادخانواده وی تحت پوشش قرار دهد.

 توجه ۱ :

  • لازم به ذکراست چنانچه سرمایه افزایش یابد، به تناسب آن حق بیمه متعلقه نیز افزایش می یابد .
  • صدور بیمه نامه با اعمال ۳۰ درصد تخفیف امکان پذیر است.
  • حق بیمه های فوق بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

 

توجه۲:

ارائه پوشش خطرات اصلی و سیل و زلزله جهت ساختمان و لوازم اثاثیه بدون محدودیت سرمایه و برابر نظر بیمه گذار و به قیمت واقعی امکان پذیر بوده و سرمایه تا ۱۰برابر قابل افزایش می باشد.

   

۲- گواهی بیمه آتش سوزی با حوادث طبیعی منازل مسکونی و واحدهای تجاری

بمنظور ارائه خدمات وتوسعه پوشش های بیمه ای، طرحهای جدید بیمه آتش سوزی منازل مسکونی و واحدهای تجاری ارائه می گردد. جهت سهولت صدور و فروش این گونه بیمه نامه ها دفترچه هایی تحت عنوان “گواهی بیمه آتش سوزی و حوادث طبیعی منازل مسکونی ” و “گواهی بیمه آتش سوزی و حوادث طبیعی واحدهای تجاری “تهیه شده است، که صدور آن با مراجعه فروشندگان دفترچه ها به منازل ویا واحدهای تجاری ویا مراجعه بیمه گذاران به واحدهای صدور و یا شعب بصورت دستی امکان پذیر است.

                                                                                                                                                                                       

۳– طرح جامع واحد های صنفی

برای پوشش مناسب بیمه ای به واحدهای صنفی، طرح بیمه واحدهای صنفی جهت واحدهای تجاری، کارگاههای کوچک و واحدهای خدماتی ارائه می گردد. که علاوه بر خطرات اصلی، خطرات سیل، زلزله، سرقت با شکست حرز، مسئولیت مدنی (مالی) بیمه گذار در قبال همسایگان همجوار ناشی از خطرات آتش سوزی و انفجار، فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی، وقفه در فعالیت و هزینه پاکسازی و جمع آوری ضایعات تحت پوشش قرار میگیرد.

توجه ۱: حق بیمه خطرات اضافی، مطابق موارد مندرج در پیشنهاد بوده و حق بیمه خطرات اصلی نیز با توجه به نوع فعالیت و بر اساس نرخ تعرفه محاسبه می شود.

توجه ۲: در فرم پیشنهاد، سرمایه پایه بعنوان حداقل سرمایه تعیین و با درخواست بیمه گذار و دریافت حق بیمه اضافی تا ۱۵ برابر قابل افزایش است.

 

سئوالات متداول بیمه آتش سوزی

۵۵ خطرات خارج از تعهد در بیمه نامه آتش سوزی چیست؟

خطرات زیر، خارج از تعهد بیمه‌گر است؛ مگر آنکه صراحتاً خلاف آن در بیمه‌نامه قید شده باشد:
•جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلوا، اعتصاب، قیام، انقلاب، کودتا، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی مقامات انتظامی و نظامی؛
•زمین‌لرزه، آتش‌فشان، ریزش زمین، سیل، طغیان رودخانه‌ها، حریق تحت‌الارضی و یا آفات سماوی؛
•انفجار مواد منفجره مانند دینامیت ، تی ان تی و باروت؛
•فعل و انفعالات هسته‌ای.

فسخ بیمه نامه آتس سوزی به چه صورتی است؟

بیمه‌گر و بیمه‌گذار هر زمان که بخواهند می‌توانند تقاضای فسخ قرارداد بیمه را بکنند. در این صورت:
•اگر تقاضای فسخ از طرف بیمه‌گذار باشد حق‌بیمه قرارداد تا آن زمان بر اساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه می‌شود و مابقی مسترد خواهد شد.
•اگر تقاضای فسخ از طرف بیمه‌گر باشد حق بیمه قرارداد تا آن زمان بر اساس تعرفه روزشمار محاسبه می‌شود و مابقی مسترد خواهد شد.
* مبلغ حق بیمه بر اساس تعرفه کوتاه مدت بیشتر از مبلغ آن بر اساس روزشمار است.
توجه: هنگامی‌که تعرفه کوتاه مدت در مورد حق بیمه اعمال می‌گردد منافع بیمه‌گر مدنظر است و هنگامی که تعرفه روزشمار مورد استفاده قرار می‌گیرد منافع بیمه‌گذار مدنظر است.

 

مدت بیمه نامه آتش سوزی چقدر است؟

بیمه‌نامه آتش‌سوزی مانند سایر بیمه‌های دیگر معمولاً از ساعت ۲۴ روز معین شروع می‌شود و تا ساعت ۲۴ روز معین (مثلاً یکسال بعد) خاتمه می‌یابد. مدت بیمه آتش‌سوزی معمولاً یکسال است، برای زمانهای کمتر از یک سال تعرفه کوتاه مدت و برای مدت زمان مازاد بر یک یکسال از تعرفه روز شمار استفاده می‌شود.

بیمه آتش سوزی چه خطراتی را پوشش میدهد؟

در بیمه آتش سوزی خطرات آتش سوزی، انفجار و صاعقه بعنوان خطرات اصلی تحت پوشش قرارمی گیرند و به تبع آن و حسب درخواست بیمه گذار خطرات اضافی از قبیل زمین لرزه، طوفان، سیل، سرقت، ترکیدگی لوله آب و غیره تحت پوشش قرار می گیرند.شایان ذکر است که دربیمه های آتش سوزی بالغ بر۳۰پوشش خطرات تبعی قابل ارایه میباشد.

برخی خطرات اضافی که به همراه خطرات اصلی (حریق، انفجار و صاعقه) می توانند تحت پوشش قرار گیرند کدامند؟

۱٫زلزله وآتشفشان
۲٫سیل و طغیان آب دریا ورودخانه
۳٫ترکیدگی لوله آب
۴٫ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف
۵٫ سنگینی برف
۶٫سقوط هواپیما،چرخبال و یا قطعات آنها
۷٫آشوب ،بلوا،قیام،اغتشاش داخلی
۸٫هزینه پاکسازی
۹٫برخورد جسم خارجی به استثنای شکست شیشه
۱۰٫شکست شیشه
۱۱٫عدم النفع ناشی از آتش سوزی
۱۲٫انفجار ظروف تحت فشار(دیگهای بخار،کمپرسورها،…)
۱۳٫سقوط بهمن
۱۴٫رانش زمین
۱۵٫ریزش و فروکش کردن چاه
۱۶٫نشت گاز درسردخانه ها
۱۷٫خودسوزی
۱۸٫سقوط قطعات منفصله خودرو
۱۹٫خسارتهای ناشی از نوسانات برق
۲۰٫مسئولیت ناشی ازآتش سوزی وترکیدگی لوله آب دربرابرهمسایگان
۲۱٫سرقت

 

 

در بیمه آتش سوزی چه مواردی می توانند بیمه شوند؟

می توان ادعا نمود که در بیمه آتش سوزی به غیر از انسان هر موردی می تواند تحت پوشش قرار گیرد مانند خانه، مغازه، کارگاه، کارخانه، دام، ماشین و وسائط نقلیه، البته انسان نیز در بعضی طرحهای آتش سوزی از قبیل طرح جامع خانه و خانواده و طرح مهر می تواند تحت پوشش قرار گیرد اما بیمه نامه عمومی آتش سوزی انسان را تحت پوشش قرار نمیدهد.

برای اخذ بیمه نامه آتش سوزی چه باید کرد؟

بایستی به نزدیکترین شعبه یا نمایندگی بیمه مراجعه نمود و با پر کردن فرم پیشنهاد، تقاضای صدور بیمه نامه نمود. واحد اجرایی فرم پیشنهاد را بررسی و حق بیمه را محاسبه و به مشتری اعلام می نماید. به محض پرداخت حق بیمه، بیمه نامه صادر و به همراه قبض رسید حق بیمه تحویل مشتری که از آن پس بیمه گذار نامیده می شود می گردد.

 

در صورت وقوع خسارت چه باید کرد؟

حداکثر ظرف پنج روز پس از اطلاع از وقوع حادثه باید مراتب را به نمایندگی و یا شعبه صادر کننده بیمه نامه اطلاع دهد. شعبه فرمی را به نام فرم اعلام خسارت تحویل بیمه گذار میدهد که در آن سوالاتی درخصوص مشخصات بیمه نامه و نحوه وقوع حادثه و همچنین موارد و میزان آسیب وارده طرح شده است که بیمه گذار باید صادقانه به پرسشها پاسخ داده و در خاتمه فرم را مهر و امضاء نماید.
پس از تکمیل فرم اعلام خسارت و تحویل آن به بیمه گذار، اجرای مراحل ذیل جهت رسیدگی به خسارت توسط بیمه گذار الزامی است.
۱-حداکثر ظرف ۱۰روز فهرست اشیای اسیب دیده ،اموال نجات داده شده،ومبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گرارسال نماید.
۲-برای جلوگیری از توسعه خسارت بایستی کلیه اقدامات لازم را بعمل آورد.
۳-بدون احازه بیمه گردرمحل مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت رادچاراشکال نماید.
۴- همه گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت بدان نیاز دارد بعمل اورد.

در صورتیکه بیمه گر و بیمه گذار بر روی میزان خسارت پرداختی به توافق نرسند تکلیف چیست؟

دراینصورت هیئت کارشناسی سه نفره تشکیل خواهد شدکه یک نفرنماینده بیمه گرودیگری نماینده بیمه گذارخواهد بود و کارشناسان منتخب متفقا”نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمود واین هیئت کارشناسی نسبت به حل و فصل موضوع اقدام خواهندنمود.

نحوه پرداخت حق بیمه در بیمه نامه های آتش سوزی به چه صورت است؟

بیمه گذار می تواند حق بیمه را هم نقداً و هم به صورت اقساط به بیمه گر پرداخت نماید در صورت پرداخت اقساطی حداقل پیش پرداخت ۳۰درصد حق بیمه بوده و مابقی مبلغ بایستی در ۴الی۸ قسط تسویه گردد.

در صورتیکه در زمان بروز حادثه قسمتی از اقساط حق بیمه ها پرداخت نشده باشد نحوه پرداخت خسارت به چه صورت خواهد بود؟

اگر اقساط مربوطه سر رسید نشده باشند عدم پرداخت آنها مشکلی در بررسی خسارت بوجود نخواهد آمد اما اگر بیمه گذار اقساط سر رسید شده را پرداخت نکرده باشد در این صورت قاعده نسبی حق بیمه اجرا خواهد شد و خسارت بر اساس نسبت حق بیمه ای که پرداخت شده به حق بیمه ای که بایستی پرداخت می شد محاسبه خواهد گردید بعنوان مثال بیمه گذاری در زمان وقوع حادثه بایستی ۱۰۰٫۰۰۰ ریال حق بیمه پرداخت می نمود ولی تنها ۴۰٫۰۰۰ ریال پرداخت کرده و حال بر اثر آتش سوزی ۱۰٫۰۰۰ ریال به او خسارت وارد گردیده در این صورت خسارت پرداختی به او به این صورت محاسبه می گردد:

۴٫۰۰۰٫۰۰۰ =۱۰۰٫۰۰۰/۴۰٫۰۰۰* ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اگر بعد از صدور بیمه نامه، بیمه گذار خواست محل مورد بیمه را به جایی دیگر منتقل کند چه اقدامی بایستی انجام دهد؟

باید مراتب را بلافاصله به بیمه گر اطلاع داده تا در صورت بازدید از محل جدید و قبلی، طی الحاقی نشانی محل مورد بیمه در بیمه نامه را عوض کرده و نشانی جدید را به عنوان محل مورد بیمه قید نماید.
لازم به ذکر است که هرگونه تغییری در بیمه نامه از قبیل افزایش سرمایه، تغییر نشانی، تغییر بیمه گذار، کم یا زیاد شدن اموال، تغییر فعالیت بایستی به اطلاع بیمه گر رسانده شود تا مراتب را طی الحاقی تایید نماید در غیر این صورت بروز حادثه بیمه گر با استناد به اصل حسن نیت می تواند از پرداخت تمامی یا قسمتی از خسارت خودداری نماید.

 

 

 

 

بیمه جامع خانواد

 

طرح جامع آسایش خانه وخانواده در این طرح بیمه دانا تعهد می کند که ساختمان وتاسیسات واثاثیه منزل مسکونی افراد را درمقابل خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، سرقت اثاثیه، زلزله ونیز مسئولیت درقبال اشخاص ثالث(همسایگان همجوار) غرامت فوت، نقص عضو وجبران هزینه اجاره واسکان موقت بیمه گذار وافرادخانواده وی تحت پوشش قرار دهد.

 

swds

 

 

گواهی بیمه آتش سوزی با حوادث طبیعی منازل مسکونی و واحدهای تجاری

گواهی بیمه آتش سوزی با حوادث طبیعی منازل مسکونی و واحدهای تجاری 

images (2)11

بمنظور ارائه خدمات وتوسعه پوشش های بیمه ای، طرحهای جدید بیمه آتش سوزی منازل مسکونی و واحدهای تجاری ارائه می گردد. جهت سهولت صدور و فروش این گونه بیمه نامه ها دفترچه هایی تحت عنوان “گواهی بیمه آتش سوزی و حوادث طبیعی منازل مسکونی ” و “گواهی بیمه آتش سوزی و حوادث طبیعی واحدهای تجاری “تهیه شده است، که صدور آن با مراجعه فروشندگان دفترچه ها به منازل ویا واحدهای تجاری ویا مراجعه بیمه گذاران به واحدهای صدور و یا شعب بصورت دستی امکان پذیر است.جهت صدور فوری این بیمه نامه ها با ما تماس بگیرید.

فردا دیر است هم اکنون به فکر آسایش فردای خود باشید

گواهی بیمه آتش سوزی منازل مسکونی و واحدهای تجاری 

       بمنظور ارائه خدمات وتوسعه پوشش های بیمه ای، طرحهای جدید بیمه آتش سوزی منازل مسکونی و واحدهای تجاری ارائه می گردد. جهت سهولت صدور و فروش این گونه بیمه نامه ها دفترچه هایی تحت عنوان “گواهی بیمه آتش سوزی منازل مسکونی” و “گواهی بیمه آتش سوزی واحدهای تجاری”  تهیه شده است، که صدور آن با مراجعه فروشندگان دفترچه ها به منازل ویا واحدهای تجاری ویا مراجعه بیمه گذاران به واحدهای صدور و یا شعب بصورت دستی امکان پذیر است. 

 

طرح جامع آسایش خانه وخانواده

طرح جامع آسایش خانه وخانواده

za

در این طرح بیمه دانا تعهد می کند که ساختمان وتاسیسات واثاثیه منزل مسکونی افراد را درمقابل خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، سرقت اثاثیه، زلزله ونیز مسئولیت بیمه گذار درقبال اشخاص ثالث (همسایگان همجوار ناشی از خطرات آتش سوزی و انفجار)) غرامت فوت، نقص عضو وجبران هزینه اجاره واسکان موقت بیمه گذار وافرادخانواده وی تحت پوشش قرار دهد.

 

 ۱      ساختمان و تاسیسات        در مقابل خطرهای آتش سوزی،انفجار، صاعقه و سیل وزلزله                           حداقل تا مبلغ    ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

۲-       اثاث منزل                       در مقابل خطرهای آتش سوزی،انفجار، صاعقه و سیل وزلزله بطور کلی               حداقل تا مبلغ    ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

۳-       اثاث منزل                       در مقابل خطر سرقت(طبق فهرست اعلامی بیمه گذار )                                 حداقل تا مبلغ   ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

۴-       خسارت وارده به اشخاص ثالث(همسایگان همجوار) در نتیجه وقوع حریق و یا انفجار                             حداقل تا مبلغ   ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

۵-       فوت و نقص عضو: در اثر وقوع خطرهای آتش سوزی،انفجار،صاعقه و سیل

برای یک نفر تا مبلغ                                                                                                                                  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

برای چند نفر  تا مبلغ                                                                                                                                ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

۶-       هزینه پزشکی: اشخاص مجاز به اقامت در محل بیمه ناشی از خطرات حریق، انجار، صاعقه و سیل

برای یک نفر تا مبلغ                                                                                                                                    ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

برای چند نفر تا مبلغ                                                                                                                                    ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

۷-      هزینه اجاره و اسکان موقت: حداکثر تا مبلغ                                                                                                    ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

توجه۱:

حق بیمه سالانه درمقابل خطرهای آتش سوزی، صاعقه، انفجار وسیل برای سرمایه های فوق ۰۰۰ر۲۹ ریال

حق بیمه سالانه درمقابل خطرهای آتش سوزی، صاعقه، انفجار،وزلزله وسیل برای سرمایه های فوق ۰۰۰ر۵۷ ریال

حق بیمه سالانه درمقابل خطرهای آتش سوزی، صاعقه، انفجار،سرقت وسیل برای سرمایه های فوق ۰۰۰ر۸۹ ریال

حق بیمه سالانه درمقابل خطرهای آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل ،زلزله وسرقت برای سرمایه های فوق ۰۰۰ر۱۱۷ ریال

 

·         لازم به ذکراست چنانچه سرمایه افزایش یابد، به تناسب آن حق بیمه متعلقه نیز افزایش می یابد .

·         صدور بیمه نامه با اعمال ۳۰ درصد تخفیف امکان پذیر است.

·         حق بیمه های فوق بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

 

توجه۲:

ارائه پوشش خطرات اصلی و سیل و زلزله جهت ساختمان و لوازم اثاثیه (بند۱و۲ پیشنهاد) بدون محدودیت سرمایه و برابر نظر بیمه گذار و به قیمت واقعی امکان پذیر بوده و سرمایه ردیفهای ۳ الی ۶ نیز تا ۱۰برابر قابل افزایش می باشد. 

 توجه۳:

درصورت افزایش تعهدات مورد بیمه، سقف هزینه اجاره و اسکان موقت برای هرماه معادل۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ریال وحداکثر تا مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۶ ریال برای مدت ۱۸۰ روز می باشد. لازم به ذکراست تعهد مذکور برای کلیه ضرایب یکسان خواهدبود.

طرح بیمه حریق و زلزله منازل مسکونی

طرح بیمه حریق و زلزله منازل مسکونی

top-home-insurance-companies

 

بیمه نامه جامع حریق وزلزله یکی دیگر از طرحهای بیمه آتش سوزی است که خطرات آتش سوزی، انفجار وصاعقه وخطر اضافی زلزله را جهت منازل مسکونی تحت پوشش قرارمی دهد. دراین طرح ساختمان مسکونی بیمه گذار اعم از ملکی یا استیجاری، ولوازم واثاثیه منزل با پرداخت حق بیمه متعلقه در مقابل خطرات ناشی از حریق وزلزله تحت پوشش قرار می گیرد.

طرح جامع خانواده

طرح جامع خانواده

mainimage-fire-insurance

       طرح جامع خانواده شامل “بیمه نامه آتش سوزی” (با پوشش های آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، زلزله، مسئولیت مدنی بیمه گذار(مالی- جانی) در مقابل همسایگان همجوار ناشی از خطرات آتش سوزی و انفجار و همچنین غرامت فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی، هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و افراد خانواده) می باشد.

۱٫ساختمان و تاسیسات در مقابل خطرهای آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل و زلزله    –حداقل ۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ ریال و حداکثر تامبلغ ………….

۲٫اثاثیه منزل در مقابل خطرهای آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل و زلزله    – حداقل۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰ ریال و حداکثر تا مبلغ…………..

۳٫مسئولیت مدنی در قبال همسایگان همجوار (دیوار به دیوار) در صورت وقوع خطرات حریق و انفجار  حداکثر تا مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰ ریال

۴٫غرامت فوت در اثر وقوع حوادث مشمول بیمه برای هر یک از اعضای خانواده  حداکثر تا مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ ریال

۵٫غرامت نقص عضو در اثر وقوع حوادث مشمول بیمه:

۱-۵٫سرپرست خانواده و همسر (زوجه) حداکثر تا مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ ریال

۲-۵٫هر یک از فرزندان (حداکثر ۵ نفر) هریک  حداکثر تا مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ریال

۶٫هزینه پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه برای کل اعضای خانواده حداکثر تا مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ریال

۷٫هزینه اجاره و اسکان موقت برای مدت ۱۸۰ روز حداکثر تا مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ریال

سرمایه های مورد تعهد بیمه گر مندرج دربندهای ۳ الی۷فرم پیشنهاد ثابت بوده وغیرقابل تغییر است.

سرمایه ساختمان و تاسیسات و لوازم منزل بند ۱ و ۲ با پرداخت حق بیمه اضافی با نظر بیمه گذار قابل افزایش می باشد.

حق بیمه خالص و پایه بندهای ۷-۱ فرم پیشنهاد مبلغ -/۳۲۰،۰۰۰ ریال می باشد (بدون احتساب مالیات) که در صورت اخذ پوشش غرامت نقص عضو همسر مبلغ-/۱۵۰،۰۰۰ ریال و غرامت نقص عضو هریک ازفرزندان (حداکثر۵ نفر) مبلغ -/۱۰۰،۰۰۰ریال (بدون احتساب مالیات) به حق بیمه فوق اضافه می گردد.

 

بیمه آتش سوزی

مقدمه و تاریخچه بیمه آتش سوزی

بیمه اتش سوزی

امروزه با توجه به گسترش صنایع مختلف و فعالیت های اقتصادی گوناگون و آمیخته شدن زندگی مدرن با خطرات متعدد الکترونیکی ، نفت، گاز و سایر انواع مصنوعات خطرناک ، خطر در همه جا در کمین انسان نشسته و در انتظار است تا با یک لحظه غفلت همه چیز را در مسیر خود محو  و نابود کند . برابر آمارهای موجود ، خسارتهای ناشی از حوادث فاجعه آمیز اخیرا” در کشور ما نسبت به سالهای گذشته به صورت تصاعدی افزایش یافته و ضایعات جبران ناپذیری را به اقتصاد ملی وارد ساخته است . به طور مثال صرفا” در سال ۱۳۶۲ تعداد ۵۲۵۱ فقره آتش سوزی به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شده است .

اگر به آمار فوق ، حریق ها و حوادث سایر سازمانها و شرکت هایی را که دارای تجهیزات آتش نشانی مختص خود می باشند ، نیز اضافه نماییم ، ملاحظه می شود که تعداد آتش سوزی ها بیش از تعداد گزارش شده می باشد که صرفنظر از خسارات جانی ، روانی ، اجتماعی ، خسارات مالی آنها سالیانه بالغ بر میلیاردها ریال خواهد بود . با توجه به پیشرفت تکنولوژی در کشور ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی ، گسترش انبارها و سیلوها ، تامین برق روستاهای کشور ، لوله کشی گاز شهر ها و مراکز صنعتی و …  بدون شک بر تعداد آتش سوزی ها افزوده خواهد شد . بنابر این برای کاهش حوادث آتش سوزی و میزان خسارت وارده باید سیستم های ایمنی به طور گسترده در مراکز صنعتی و تجاری و سایر مکانهایی که بالقوه در معرض تهدید آتش سوزی هستند نصب شده و برای آشنایی مردم با نحوه پیشگیری و حفاظت ، آموزش های لازم ارائه شود .

یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای ، بیمه آتش سوزی است که از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم میلادی بتدریج شناخته شده و شکل گرفته است . آتش سوزی بزرگ و فاجعه آمیز لندن که در سال ۱۶۶۶ میلادی به وقوع پیوست و سه شبانه روز ادامه یافت ، شهر را با خاکستر یکسان کرد . در آن زمان وسایل اطفاء حریق هنوز در مراحل ابتدایی بود و هیچ گونه پوشش بیمه آتش سوزی در جامعه متداول نبود . نخستین اداره آتش سوزی در انگلیس در سال ۱۶۸۰م تاسیس شد و متعاقب آن شرکت Hand in Hand در سال ۱۶۹۶ و اداره آتش سوزی Sun fire در سال ۱۷۱۰ بوجود آمدند . آتش سوزی بزرگ لندن موجب ایجاد شرکت بیمه Hamburger General شد که هنوز وجود داشته و فعالیت می کند . با توجه به توسعه صنایع نیاز جامعه به بیمه بیش از پیش احساس شد که بدین گونه شرکت های بیمه در زمینه بیمه آتش سوزی فعال شدند .

 

تعریف حریق و آتش سوزی

          حریق عبارتست از احتراق شدید مواد سوختنی یا آتشی ناخواسته و از کنترل خارج شده که معمولا” با دود و حرارت و نور زیاد توام است .

آتش سوزی عبارت از آتشی است که از یک منبع حرارتی کنترل ناپذیر سرچشمه گرفته ، یا منبع حرارتی معین کنترل شده ای را ترک کرده و با نیروی حرارتی خود گسترش و توسعه یافته باشد .

 

 

بیمه آتش سوزی چیست ؟

          بیمه آتش سوزی توافقی است که بین بیمه گر از یک سو و بیمه گذار از سوی دیگر حاصل می شود و در قالب بیمه نامه متجلی می گردد . بدین قرار که بیمه گر (شرکت بیمه) در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده می شود ، متعهد می گردد که زیانهای مالی بیمه گذار در مقابل خطراتی که تحت پوشش قرار گرفته را جبران نماید .

بیمه آتش سوزی خسارات وارده به اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول همانند ماشین آلات ،تجهیزات ، لوازم و اثاثیه منزل ، ملزومات اداری ، موجودی فروشگاهها و انبارها و ساختمانها و تاسیسات واحدهای صنعتی ، غیرصنعتی ،تجاری و مسکونی را جبران می کند .

برابر آمارهای منتشره بسیاری از واحدهای صنعتی ، تولیدی تجاری و مسکونی و …. دچار آتش سوزی می شوند که در نتیجه صاحبان آنها با خسارات مالی هنگفتی مواجه می گردند ، که چنانچه دارای بیمه نامه آتش سوزی با پوشش های کافی و مناسب باشند خسارات وارده به آنها جبران می شود .

 

خطرات اصلی تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی عبارتند از:

آتش سوزی- صاعقه-  انفجار

 

خطرات اضافی (تبعی) تحت پوشش بیمه آتش سوزی

          بیمه گذارمی تواند باپرداخت حق بیمه اضافی علاوه برخطرات اصلی، موردبیمه راتحت پوشش خطرات اضافی (تبعی ) نیز قراردهد، خطرات اضافی را می توان بشرح زیر نام برد:

 

۱-زلزله Earthquake : این پوشش شامل کلیه خساراتی است که مستقیماً دراثر وقوع زلزله یا آتش سوزی ناشی از آتشفشان بوده وهمزمان با حوادث مزبورایجاد شده باشد.

 

۲-سیل Flood : عبارتست از جریان ناگهانی آبهای سطحی خارج از مسیر طبیعی آن به علت بارش برف وباران، طغیان رودخانه ویا شکستن سدها ایجاد شده باشد.

 

۳ -طوفان، گردباد وتندبادStorm : به موجب این پوشش کلیه اموال در مقابل خسارات مستقیم ناشی از طوفان –تندباد و گردباد تحت پوشش قرار می گیرد .

 

  ۴ -ترکیدگی لوله آبpipes burst  Damage By Water : بموجب این پوشش خسارات ناشی از ترکیدگی تانکرها ولوله کشی وفاضلاب دستگاههای آبرسانی که در محل مورد بیمه نصب شده ، تحت پوشش قرار می گیرد.

 

۵ – ضایعات برف و باران Damage By snow and rain waste : خسارات ناشی از آب باران وذوب شدن برف مشروط براینکه آب ازطریق بام ویا گرفتگی لوله ها، لبریز شدن آبراه ها وناودان ها به محل مورد بیمه نفوذکرده باشد، تحت پوشش قرارمی گیرد.

 

۶ – سنگینی برفsnow weight  Destruction by : خسارات وارده ناشی از سنگینی برف به مورد بیمه تحت پوشش قرار می گیرد.

 

۷ -سقوط هواپیما Air Crash Damage : این پوشش شامل کلیه خسارات ناشی از سقوط هواپیما، هلیکوپتر یا اشیاء ساقط شده(به استثناء بمب و یا مواد منفجره و یا سایر جنگ افزارهای جنگی دیگر) است .

 

۸ -پوشش زیان یا خسارات ناشی از اعتصاب ، شورش و اغتشاش  Strike-Riot-Civil Commotion : بیمه گر خسارات وارده به مورد بیمه را که مستقیما” ناشی از شورش و بلوا و اعتصاب باشد طبق شرایط پیوست بیمه نامه جبران می نماید.

 

۹ -شکست شیشه Glass Insurance : چنانچه شیشه منصوب در ساختمان دراثر عوامل خارجی، شکسته شود این پوشش هزینه های وارده را جبران میکند.

 

۱۰ -دزدی با شکست حرز Burglary : بموجب این پوشش خسارات وارده دراثر فقدان یا خراب شدن اموال بیمه شده ناشی از دزدی با شرط شکستن حرز بشرح زیر جبران میشود:

الف) پرداخت ارزش ریالی اشیاء مسروقه .

ب) پرداخت ارزش ریالی اشیاء خراب شده غیرقابل تعمیر.

ج) پرداخت مبلغ کاسته شده از ارزش اشیاء خراب شده قابل تعمیر.

موارد زیر نیز دزدی با شرط شکستن حرز محسوب میشود :

الف) ورود دزد به محل مورد بیمه با تهدیدوعنف .

ب) ورود به محل مورد بیمه از روی دیوارها، پشت بام وحصارها.

 

۱۱ – انفجار ظروف تحت فشار صنعتی  Explosion of Industrial pressurized containers : بیمه گر خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه را که ناشی از ترکیدن و تلاشی این ظروف بر اثر حادثه باشد ، با رعایت مفاد بیمه نامه و شرایط خصوصی جبران می نماید.

 

۱۲ – هزینه پاکسازی محل مورد بیمه Insured Location Cleanup cost : بیمه گر هزینه پاکسازی وجمع آوری ضایعات ناشی از خطرات مورد بیمه  را به میزان مورد درخواست بیمه گذار و حداکثر تا ۲۰ درصد مجموع سرمایه ، تحت پوشش قرار می دهد.

 

۱۳ – مسئولیت مدنی در مقابل همسایگان همجوار : Next door Civic Responsibility  مسئولیت مدنی (مالی) بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث ناشی از خطرات حریق و انفجار جهت واحدهای مسکونی، اداری و تجاری به میزان ۳۰% سرمایه بیمه نامه حداکثر تا مبلغ-/۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ ریال تحت پوشش قرار می گیرد.

 

۱۴-بیمه با شرایط اظهار نامه ای (شناور) Floating Policy : این پوشش معمولاً برای موجودی انبارها با توجه به نوسان موجودی صادر و حق بیمه متناسب با میزان موجودی محاسبه می شود. بر اساس شرایط بیمه اظهار نامه ای، بیمه گذار موظف است پایان هر ماه لغایت پانزدهم ماه بعد حداکثر موجودی مورد بیمه را طبق اسناد ودفاتر خودکتباً به بیمه گر اظهار کند.

درصورت وقوع خسارت احتمالی، حداکثر تعهد بیمه گربراساس ارزش موجودی اولیه مندرج در بیمه نامه ویا آخرین اظهارنامه خواهدبود.

 

۱۵-بیمه با شرایط جایگزینی و بازسازیReplacement : تورم وافزایش قیمتها موجب شده قیمت ساختمانها وماشین آلات واحدهای صنعتی نیز بطور روزافزون افزایش یابد. لذا بیمه گذارانی که ساختمان وماشین آلات آنها دراثر آتش سوزی از بین می رود قادر نیستنداز محل خساراتی که از شرکت بیمه دریافت می کنند، ساختمان و ماشین آلات از بین رفته را جایگزین و بازسازی کنند.

بیمه دانا با ارائه بیمه با شرایط جایگزینی وبازسازی به بیمه گذاران، درصورتی که ساختمان وماشین آلات آنها دراثر آتش سوزی وسایر خطرات تحت پوشش بیمه نامه از بین برود، ارزش جایگزینی وتجدیدساختمان را پرداخت می کندمشروط برآنکه موردبیمه با ارزش واقعی بیمه شده باشد. این پوشش مخصوص ساختمانها وماشین آلات کارخانه ها است و شامل موجودی نمی شود.

توضیح : هزینه های جایگزینی اموال تلف شده ویا تعمیر وتعویض قسمتهای آسیب دیده(بازسازی) دراثر خطرات تحت پوشش و با رعایت شرایط مندرج دربیمه نامه درتعهد بیمه گر است، مشروط براینکه مبلغ بیمه شده از ارزش روز اموال بیمه شده در زمان صدور بیمه نامه کمتر نباشد.

 

صدور بیمه نامه آتش سوزی

احتمال وقوع آتش سوزی همیشه ودر همه جا وجود دارد. روزانه چندین مورد از منازل مسکونی، اماکن تجاری و واحدهای صنعتی دراثرعوامل مختلف دچارآتش سوزی می شوند و در نتیجه صاحبان آنان خسارت مالی زیادی متحمل می شوند. براین باوریم که بیمه آتش سوزی بیمه دانا دارنده اولین گواهی نامه ISO 9001: 2000  مدیریت کیفیت درصنعت بیمه کشور می تواند آرامش خاطر شمارا فراهم آورده ودرصورت وقوع حادثه با جبران خسارات وارده، زیاندیدگان را از نظر مالی به حالت تعادل برساند.

درصورت تمایل به صدور بیمه نامه می توانید از طریق شعب ونمایندگیهای بیمه دانا درسراسر کشور، برای تکمیل پرسشنامه وپیشنهاد بیمه آتش سوزی اقدام فرمائید، دراسرع وقت ودرصورت لزوم، پس از بازدید از محل مورد پیشنهاد، بیمه نامه صادر وتقدیم می گردد.

 

حق بیمه خطرات اصلی و اضافی

در بیمه آتش سوزی با توجه به نوع مورد بیمه و درجه خطر آن ، ریسکها از ۱ تا ۹ طبقه بندی شده است .

به عنوان مثال حق بیمه آتش سوزی منزل مسکونی با نرخ ۱۷ / ۰ در هزار به شرح زیر می باشد:

 

ارزش مورد بیمه

خطرات تحت پوشش

نرخ حق بیمه

حق بیمه سالانه

ساختمان ۰۰۰ر ۰۰۰ر ۴۰۰ ریال

آتش سوزی- صاعقه-انفجار

۱۷ / ۰ درهزار

۰۰۰ر ۶۸ریال

اثاثیه     ۰۰۰ر ۰۰۰ر ۱۰۰ ریال

آتش سوزی- صاعقه-انفجار

۱۷ / ۰ درهزار

۰۰۰ر ۱۷ ریال

جمع کل حق بیمه سالانه

۰۰۰ر ۸۵ ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه:

حق بیمه فوق بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

درصورتیکه ارزش مورد بیمه بیشتر باشد، حق بیمه نیز به همان نسبت افزایش می یابد.

 

در واقع با پرداختن سالانه ۸۵۰۰ تومان حق بیمه، ساختمان مسکونی  و اثاثیه شما به میزان سرمایه مندرج در جدول فوق تحت پوشش قرار میگیرد و در صورت وقوع خطرات تحت پوشش، خسارات وارده جبران می شود.

 

اگر ما ایرانیان به واقعیت های اطراف خود با نگاه عمیق تری بنگریم واندکی درهزینه های زاید وگزافی که بابت موارد غیرضروری به طور روزانه صرف می نماییم ، صرفه جوئی کنیم، هزینه بیمه نمودن ساختمان واثاثیه منزل خود را به راحتی تأمین خواهیم کرد و در صورت بروز حوادث، دیگر منتظر کمک دولت ودیگران نبوده وبا مراجعه به شرکت بیمه هزینه خسارات وارده را دریافت خواهیم کرد. 

 

 

 

 بیمه نامه Policy   

          تنظیم قرارداد بیمه (بیمه نامه) اساسی ترین و مهمترین نقش را در تعیین رابطه بیمه گر و بیمـه گـذار ایفـاء میکند زیـرا قـرارداد بیمـه است که حـدود تعهدات طرفین را مشخص کرده و بموجب آن بیمه گذارعهده دارپرداخت حق بیمه وبیمه گر متعهدجبران خسارت وارد به بیمه گذار میشود .

بیمه نامه آتش سوزی همانند سایر بیمه نامه ها دارای شرایط عمومی، خصوصی و شرایط ویژه می باشد.

 

شرایط عمومیGeneral Conditions

          شـــرایط عمومی بیمه نامه که با توجه به قوانین و مقررات بیمه در ایران تنظیم شده است برای کلیه بیمه گذاران یکســــان میباشد و همانطور که از نام آن پیداست بطرح مسائل کلی که ناظر به عموم بیمه گذاران است میپردازد لذا همه بیمه گرانی که در یک کشور فعالیت میکنند بایستی از شرایط عمومی واحدی تبعیت کنند . زیرا اگر قرار باشد هر بیمه گری شرایط عمومی خاص را اعمال کند وحدت رویه در تنظیم قراردادها مخدوش شده و هر بیمه گر بنا به سلیقه خود با بیمه گذار رفتار خواهد کرد .

          مسائل عمده ای که در شرایط عمومی مورد بحث قرار می گیرد عبارتست از :

تعیین حدود و ثغور و تکالیف طرفین قرارداد در رابطه با موضوع بیمه و مشخص کردن خطرهای اصلی مورد تعهد ، در واقع شرایط عمومی به تعیین خطرهائی که ممکن است موضوع بیمه قـرار گیرد میپردازد و لذا میزان سرمایه و خطرات اصلی و مدت بیمه ، مشخصات مورد بیمه و بیمه گذار و مبلغ حق بیمه بعهده شرایط خصوصی است و بهمین علت نیز شرایط خصوصی حائز اهمیت زیادی میباشد .

 

 

وظایف بیمه گذاردر صورت وقوع حادثه

          بر اساس ماده ۲۳ شرایط عمومی بیمه نامه اتش سوزی در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است :

۱- حداکثر ظرف ۵ روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید .

۲- حداکثر ظرف ۱۰ روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه ، فهرست اشیاء نجات داده شده ، محل جدید آن ها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال دارد .

۳-برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع خسارت یا بعد از وقوع حادثه کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد .

۴- بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید ، مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و با رعایت منافع عمومی ضروری باشد .

۵- ضمن همه گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه گر بهای آن ها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه را در اختیار بیمه گر قراردهد .

 

 

مواردی که موجب کاهش جبران خسارت می شود

          مطابق ماده ۲۷ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی در موارد زیر بیمه گر می تواند پرداخت خسارت را رد نماید یا این که آن را به نسبت درجه تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار یا قائم مقام وی کاهش دهد .

۱- هرگاه حادثه در اثر تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی روی داده باشد .

۲-هر گاه بیمه گذار به وظایف مندرج در ماده “۲۳ ” شرایط عمومی عمل ننموده باشد و در نتیجه میزان خسارت افزایش یافته و یا به حقوق بیمه گر خدشه وارد آید .

 

استثنائات Exclusions

-تعیین خسارتهائیکه از شمول بیمه نامه آتش سوزی خارج است :

          معمولا” خسارتهای زیر از شمول بیمه نامه های آتش سوزی خارج است .

– خسارتهائیکه نمیتواند از آتش سوزی ناشی شده باشد مانند شیئی که در بخاری افتاده باشد .

– خسارتهائیکه عمدا” از طرف بیمه گذار یا ذوالحقوق و یا با مشارکت و معاونت آنان وارد آید .

– خسارتهای غیرآتش سوزی که از عیب ذاتی یا اکسیداسیون مورد بیمه ناشی شود .

– خسارتهای ناشی از جنگ ، جنگ داخلی ، شورش ، انقلاب ، تروریسم و ……

– خسارتهای ناشی از زلزله ، آتشفشان ، سیل و طغیان آب . مگر توافق خاصی در این زمینه شده باشد .

– خسارتهای ناشی از تشعشعات اتمی .


تـاریـخ شروع تعهد بیمه گر The beginning of Insurance

           واضح است که تاریخ دقیق شروع و مدت اعتبار بیمه نامه در شرایط خصوصی قید میشود لکن بطور کلی بمحض صدور بیمه نامه و در مواردیکه قرارداد عمومی  از طرف بیمه گذار نیز امضاء میشود بمحض امضاء آن از طرف بیمه گر و بیمه گذار ، بیمه گر میتواند اجرای قرارداد را از طرف دیگر بخواهد لکن آثار قرارداد از ساعت ۲۴ روز پرداخت حق بیمه محقق خواهد شد مگر اینکه در شرایط خصوصی شرط دیگری شده باشد .

 

– محل مورد بیمه Place of Object Insured

          محل مورد بیمه همان مکانی است که در شرایط خصوصی ذکر شده بنابراین در صورت انتقال اشیاء مورد بیمه از محل مذکور بجای دیگر تضمین بیمه گر اثر خود را از دست میـدهـد.مگراینکه خلاف آن شرطی بین طرفین شده باشد محل مورد بیمه از هر جهت برای بیمه گر حائز اهمیت است یکی از جهت اطراف و جوانب آن که در چه موقعیتی قرار دارد و دیگری از نظر تجمع خطر چون معمولا” بیمه گران باتوجه به تجمع خطر تا میزان معینی خطرهای واقع در یک منطقه را قبول میکنند .

– انتقال مالکیت Transfer of Proprietorship

          در صـــورتیکه مالکیت مورد بیمه بهرعلت به دیگری منتقل شود کلیه حقوق وتعهدات ناشی از بیمه نامه به منتقل الیه محول خواهد شد مشروط براینکه بیمه گر موافقت خود را اعلام داشته باشد .

– انتقال حقوق بیمه گذار به بیمه گر Subrogation (اصل قائم مقامی )

           بیمه گر تامیزان مبلغی که خسارت میپردازد جانشین بیمه گذار خواهد شد وکلیه حقوقی که ممکن است بیمه گذار از لحظه وقوع حادثه علیه مقصرین حادثه داشته باشد به بیمه گر منتقل میشود .

 

– موارد فسخ وانفساخ بیمه نامه آتش سوزی Cancellation

           بیمه نامه آتش سوزی ممکن است قبل از انقضاء مدت بیمه تعیین شده در شرایط خصوصی از طرف بیمه گــر و یــا بیمه گذار ، فسخ و یا در مواردی منفسخ شود در مورد فسخ یکی از طرفین که حــــق فســـخ دارد اقدام بعمل فسخ میکند در حالیکه در خصوص انفساخ احتیاجی به اقدام از طرف بیمه گذار یا بیمه گر نیست از موارد انفساخ یکی از بین رفتن شیئی بیمه شده بعلتی بجز خطرات بیمه شده مثل خطر جنگ و یا سلب عملیات بیمه گری از بیمه گر میباشد.

 

– موارد ابطال بیمه نامه ، بیمه نامه آتش سوزی در موارد زیر باطل خواهد شد :

– درصورت فاقدبودن یکی از شرایط اساسی عقد از قبیل فقدان اهلیت طرفین ، فقدان مورد بیمه ،  عدم پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار ، فقدان قصد و رضای طرفین هرگاه بیمه گذار یا نماینده وی عمـدا” اظهارات کاذب بنماید ، و یا به قصد تقلب مـورد بیمه را بیش از قیمت واقعـی بیمه کرده باشد و یا قبل از انعقاد قـرارداد ، خطـر آتش ســوزی واقـع شــده باشد بدین معنی که بیمه گذار بدون اطلاع از وقوع آتش سوزی مـورد بیمه را در مقابل خطر آتش سوزی بیمه کند ولی بعدا” معلوم شود که خطر آتش سوزی قبلا” اتفاق افتاده است .

 

 

– حل اختلاف “داوری” Arbitration

          در صورتیکه نظر کارشناس بیمه گر مورد قبول بیمه گذار قرار نگیرد و یا نسبت به صلاحیت او معترض باشد میتواند کارشناسی از طرف خود انتخاب نماید که باتفاق کارشناس منتخب بیمه گر کار رسیدگی به خسارت را مورد بررسی مجدد قرار دهند در اینمورد چنانچه هر یک از طرفین در مدت زمان معین نسبت به انتخاب کارشناس خود اقدام ننمایند کارشناس دوم از طرف دادگاه شهرستان محل موضوع بیمه انتخاب خواهد شد .

 

-مرور زمان Statute of Limitations

          کلیه دعاوی ناشی از بیمه پس از انقضاء دو سال از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوا مشمول مرور زمان میگردد .

 

– بیمه مضاعف Double Insurance

          اگر تمام یا قسمتی از مورد بیمه بموجب قرارداد دیگری و برای همان خطر و همان مدت نـزد بیمه گر دیگری بیمه شده باشد و یا بعدا” بیمه شود بیمه گذار باید مراتب را بدون تاخیر و با ذکر نام بیمه گر جـدید و مـبلغ بـیمه شده به اطلاع بیمه گر اولیه برساند . در صورت وقوع حادثه مسوولیت بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه کرده با مجموع مبالغ بیمه شده می باشد . چنانچه اموال بیمه شده تحت بیمه نامه دیگری مانند بیمه نامه باربری که قبل از شروع بیمه نامه آتش سوزی تنظیم گردیده بیمه شده باشد مسوولیت بیمه گر فقط نسبت به قسمتی خواهد بود که بوسیله بیمه نامه مقدم ، تامین نشده است .

     

شرایط خصوصی Special Conditions

          شرایط خصوصی در واقع مکمل شرایط عمومی و مشخص کننده جزئیات قرارداد بیمه و  تعهدات  ناشی از آن میباشد و برخلاف شرایط عمومی نسبت به تمام بیمه گذاران یکسان نبوده و نسبت به هر بیمه گذار و هر مورد بیمه ،متفاوت میباشد شرایط خصوصی مشخص کننده عناصر زیر است :

۱– بیمه گر Underwriter: نام بیمه گر که طرف اصلی قرارداد بیمه آتش سوزی است و تعهد جبران خسارت در مقابل بیمه گذار را بر عهده میگیرد باید در شرایط خصوصی بیمه نامه منعکس گردد .

 

۲- بیمه گذار Insurer: بیمه گذار شخصی است که طرف قرارداد شرکت بیمه بوده و پرداخت حق بیمه را تعهد می کند هر کس که نفع یا مسؤلیتی نسبت به سرمایه بیمه داشته باشد میتواند به انعقاد قرارداد بیمه آتش سوزی اقدام کند .

 

   

۳- سرمایه بیمه شده Sum Insured : تعیین مبلغ بیمه شده حائز اهمیت فراوانی است زیرا سرمایه بیمه شده است که حداکثر تعهد بیمه گر را روشن میسازد در این خصوص نه تنها جمع کل مبلغ بیمه شده بـایستـی معلـوم باشد بلکه چنانچه مورد بیمه دارای اقلام مختلف باشد بهتر است ارزش هر یک از اقلام به تفکیک در بیمه نامه قید گردد .

 

۴- حق بیمه Premium: حق بیمه مبلغ مورد تعهد بیمه گذار است که ما به ازاء تعهدی است که بیمه گر بجهت جبـران خسارت احتمالی بعهده میگیرد بهمین علت انجام تعهد بیمه گر موکول به انجام تعهد بیمه گذار یعنی پرداخت حق بیمه خواهد بود که اگر توافق خاصی در مورد تقسیط حق بیمه بین طرفین قرارداد بعمل نیامده باشد ، بایستی نقدا” پرداخت شود .

 

شرایط ویژه Particulars

        این شرایط مربوط به مواردی است که اگر در قرارداد قید نشود بیمه شامل آن ها نمی شود . (مانند پوشش دادن خطرهایی که در شرایط عمومی استثنا هستند) ، این موارد عبارتند از :

۱- صدرو بـیمه نامه براساس اولین خسارت یا اولین آتش سوزی ( فرست لاس ) که قاعده نسبی در آن اجرا نمی شود .

۲- شروع آثار بیمه ای همزمان با بعد از صدور قرارداد است . اگر تاریخی مقدم بر تاریخ صدور بیمه نامه ، تاریخ اعتبار قرارداد مورد نظر باشد باید در شرایط ویژه قید شود .

۳- داشتن پوشش بیمه ای برای خطرهای استثنا شده با پرداخت حق بیمه اضافی (مانند خطر جنگ ) باید در شرایط ویژه قید شود .

۴- به موجب شرایط عمومی ، محل مورد بیمه باید ثابت باشد . خلاف آن باید با موافقت بیمه گر در شرایط ویژه ذکر شود .

۵- به موجب ماده ۳۰ شرایط عمومی ، خسارتهای مربوط به مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، اسناد ، فلزات قیمتی ، جواهر ، مروارید ، سنگ های قیمتی سوارنشده و هر گونه اسناد و نسخ خطی و بازسازی نقشه جمع آوری مجموعه اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی از شمول بیمه خارج است (مگر این که در شرایط ویژه قید شود).

۶- تعهد بیمه گر پرداخت میزان مشخصی وجه نقد برابر با خسارت وارده است . ارزش و علاقه شخصی ملاک نیست (مگر با موافقت بیمه گر و درج در شرایط ویژه) .

۷- پرداخت حق بیمه وپرداخت خسارت به پول رایج کشوری است که بیمه نامه در آن صادر شده است . هرگونه توافق برای صدور بیمه نامه به پول خارجی باید در شرایط ویژه قید شود .

تمام حقوق این سایت برای © 2019 بیمه دانا. محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی توسط هینگ . آی آر