- بیمه دانا - http://danains.ir -

طرح بیمه حریق و زلزله منازل مسکونی

طرح بیمه حریق و زلزله منازل مسکونی

 

بیمه نامه جامع حریق وزلزله یکی دیگر از طرحهای بیمه آتش سوزی است که خطرات آتش سوزی، انفجار وصاعقه وخطر اضافی زلزله را جهت منازل مسکونی تحت پوشش قرارمی دهد. دراین طرح ساختمان مسکونی بیمه گذار اعم از ملکی یا استیجاری، ولوازم واثاثیه منزل با پرداخت حق بیمه متعلقه در مقابل خطرات ناشی از حریق وزلزله تحت پوشش قرار می گیرد.