سئوالات متداول بیمه ثالث و بدنه

سئوالات متداول بیمه بدنه

۵۵

مزایای بیمه بدنه دانا 

با خرید بیمه نامه بدنه ، چنانچه مقصر حادثه باشید ، خسارت وارده به خودروی خودرا  می توانید حتی در صورتی که مقصر حادثه نیستید و بیمه نامه شخص ثالث طرف حادثه امکان پرداخت کل خسارت شمارا ندارد ، از بیمه نامه بدنه خود برای دریافت مابقی خسارت اقدام نمایید.

پوششهای اصلی بیمه بدنه  شامل چه مواردی است ؟

.      حادثه (کلی و جزئی)

·         واژگون شدن خودرو

·         حریق (آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار)

·         برخورد دو وسیله نقلیه به هم یا برخورد با یک جسم ثابت یا متحرک

·         برخورد اشیاء به اتومبیل (اتومبیل در حال حرکت و سکون)

·         سقوط خودرو

·         سرقت کلی خودرو

.         سرقت قطعات خودرو

پوششهای اضافی بیمه بدنه بیمه  شامل چه مواردی است ؟

·    سرقت درجا (جزئی) قطعات و لوازم: در این پوشش جبران هزینه سرقت در محل لوازم خودرو از قبیل لوازم صوتی ، رینگ و لاستیک و سایر قطعلاتی که بنا به درخواست بیمه گذار در بیمه نامه تعیین شده است ، امکان پذیر می باشد.

·         هزینه ایاب و ذهاب : در این پوشش هزینه ایاب و ذهاب بیمه گذار در صورت عدم استفاده ازوسیله نقلیه به دلیل وارد شدن یکی از خسارت های مشمول تعهد بیمه نامه ، پرداخت می گردد.

·         پاشیده شدن مواد شمیایی و اسیدی: در این پوشش، خسارت وارده به وسیله نقلیه در صورت پاشیده شدن مواد شمیایی و اسیدی، پرداخت می گردد.

·         شکست شیشه : درصورتی که علت شکست شیشه مستقل از خطرات اصلی در بیمه نامه باشد، خسارت قابل پرداخت است.

·         سیل ، زلزله ، آتشفشان

·         طوفان و تگرگ و گردباد

·         نوسان قیمت ها : در صورتی که در زمان بروز حادثه، قیمت روز بازارخودرو نسبت به قیمت بیمه شده آن بالاتر باشد ، می توان باداشتن این پوشش،خسارت را به ارزش واقعی روز دریافت کرد.

.        حذف فرانشیز

.        ترانزیت

.        آیا بیمه بدنه را میتوان به اتومبیل دیگری انتقال داد ؟

.       اگر مایل به انتقال بیمه نامه بدنه اتومبیل جدید خود باشید: در این صورت، بیمه دانا پس ازکم کردن حق بیمه بدنه اتومبیل اول ،بابت مدت زمان سپری شده ، بیمه نامه دیگری باهمان تسهیلات برای اتومبیل جدید شما صادر خواهد کرد.در نتیجه شما می توانید تخفیفات بیمه نامه خود رابه اتومبیل جدید منتقل نمایید.

.       اگرمایل به انتقال بیمه نامه بدنه به مالک جدید اتومبیل خود باشید:درصورتی بیمه نامه بدنه مالک جدید، قابل انتقال خواهدبود که مالک جدید ، به تعهدات بیمه نامه در قبال شرکت بیمه عمل و نسبت به پرداخت مابه التفاوت تخفیفات (اعم از عدم خسارت،گروهی یا موارد مشابه) برای مدت باقی مانده اعتبار بیمه نامه اقدام نماید.

آیا بیمه نامه در خارج ازکشور نیز قابل استفاده است ؟

بله ، شرکت بیمه دانا باصدور الحاقیه ترانزیت امکان سفر با خودروی شخصی به خارج از مرزهای ایران را برای شما فراهم می نماید.

.      مدارک لازم جهت تشکیل پرونده بیمه بدنه چیست ؟ (برای پرداخت خسارت)

-اصل وتصویربیمه نامه های بدنه و ثالث
۲-اصل و تصویر مدارک مالکیت خودرو
۳-اصل وتصویر دوطرف گوا هینامه
۴-بازدید سلامت خودروپس از هرباردریافت خسارت برای ادامه اعتبار بیمه نامه الزامیست

.      منظور از فرانشیز در بیمه بدنه چیست ؟ 

کلا” منظور ازفرانشیز بخشی از خسارت است که بعهده بیمه گذار است که در بیمه بدنه در خسارت سرقت کلی ۲۰% ودرشکست شیشه۲۰% خسارتهای دیگر : حادثه اول ۱۰% حداقل ۵۰۰٫۰۰۰ریال حادثه دوم ۲۰% حداقل ۱۰۰۰٫۰۰۰ریال وحادثه سوم ۳۰% حداقل ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ریال می باشد

.       در صورتیکه مقصر حادثه مشخص نباشد و یا مقصر خود بیمه گزار باشد تکلیف چیست ؟ (زمانی که خودرو پارک است وشخص ناشناسی     تصادف نماید ، زمانی که خود شخص داخل پارکینگ و یا اماکن دیگر به دیوار می زند ).

اولین کاری که بیمه گزار باید انجام دهد تماس با پلیس ۱۱۰جهت دریافت گزارش پلیس وسپس مراجعه به مراجع حل اختلاف جهت تایید گزارش پلیس و سپس تهیه مدارک لازم ومراجعه به  شرکت بیمه  دانا

.      ماده ده بیمه را دقیقا شرح دهید .

در صورتیکه مالی به کمتراز قیمت واقعی بیمه شده باشد ( یا حق بیمه کمتری نسبت به میزان توافق پرداخت شده باشد) بیمه گرفقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است یا حق بیمه ای که دریافت کرده است با قیمت واقعی مال مسِول خسارت خواهد بود

 

.     از نظر بیمه در چه موقعی اتومبیل ازدست رفته کلی تلقی می شود ؟

۱-هنگامی که هزینه تعمیر وتعویض قسمتهای اسیب دیده از ۷۰درصد مبلغ بیمه شده بیشتر باشد.
۲-هنگامی که خودرو سرقت شده با شد واز اعلام ان به مراجع قضایی وانتظامی۳ماه گذشته با شد وپیدا نشده باشد

.     درهنگام خسارت بیمه بدنه آیا می توان هر گاه فرصت بود برای گرفتن خسارت مراجعه نمود؟

خیر ،غیر از خسارتهای جانی ، زیاندیده حد اکثر می تواند پس از پنج روز وقوع حادثه را بوسیله فکس ، تلفن ویا پست سفارشی به بیمه گر اطلاع دهد

.      تخفیفات در بیمه بدنه چگونه محاسبه می گردد ؟

در صورتیکه بیمه گزار کلیه قوانین راهنمایی ورانندگی را رعایت کند سالیانه از تخفیفاتی به شرح ذیل استفاده می کند :
۱- یکسال عدم خسارت ۲۵%
۲-دو سال عدم خسارت ۳۵%
۳-سه سال عدم خسارت ۴۵%
۴-چهارر سال عدم خسارت وبیشترشامل ۶۰% تخفیف
و درصورت استفاده مکرراز بیمه نامه وعدم رعایت قوانین ضمن ابطال بیمه نامه از ارایه پوشش در کلیه شعب ونمایندگیهای بیمه جلوگیری خواهد شد.

.      حق بیمه در بیمه بدنه به چه عواملی بستگی دارد؟

حق بیمه به سه عامل قیمت خودرو ، حجم موتور بستگی دارد

.

سئوالات متداول بیمه ثالث

مدارک مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین چیست ؟

۱- صورت جلسه اولیه پاسگاه پلیس و کروکی افسر کاردان فنی و نظریه کا رشناس رسمی دادگستری
۲ – اصل و تصویر گواهینامه راننده در حین حادثه
۳ – تصویر اسناد مالکیت خودرو
۴ – برش بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه
۵ – گواهی انحصار وراثت و قیم نامه در صورت داشتن صغیر

جهت گرفتن خسارت جانی شخص ثالث چه مدارکی مورد نیاز می باشد؟

۱- صورت جلسه اولیه پا سگاه انتظامی
۲ – کروکی افسر کاردان فنی ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری
۳ – گزارش پاسگاه انتظامی به دادگاه و برگ های بازجویی
۴ – نظریه های پزشکی قانونی در مورد مجروحین و مصدومین
۵ – گزارش معاینه جسد
۶ – جواز کفن ودفن ، خلاصه رونوشت فوت ، (درصورت وجود فوتی )
۷ – صورت حساب هزینه های بیمارستانی در مورد مجروحین ومصدومین
۸ – حکم صادره دادگاه اولیه در صورت اعتراض طرفین حکم دادگاه تجدید نظر و یا اخرین حکم مراجع رسیدگی کننده به موضوع
۹ – تصویر و اصل گواهینامه مقصر حادثه
۱۰- برش بیمه نامه ثالث مقصر حادثه
۱۱- گواهی انحصار وراثت برای پرداخت سهم هر یک از بازماندگان

جهت گرفتن خسارت مالی شخص ثالث چه مدارکی مورد نیاز می باشد ؟

۱- اصل و تصویر مدارک راننده ، مالک و اتومبیل (مقصر و زیاندیده ) ، گواهینامه ،کارت اتومبیل و بیمه نامه
۲ – مدارک دادگاهی برابر اصل شده
۳ – برای دریافت خسارت بیش از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و خسارت بدون کروکی بازدید مقصر حادثه الزامیست
۴ – برای در یافت خسارت حضور مالک یا نماینده قانونی آن ( وکیل ) الزامی است

۵ – برای تسویه حساب خودرو های ( رهنی ، استیجاری و دولتی ) ارایه معرفی نامه رسمی از  واگزارنده الزامی است . (معرفی نامه از نمایشگاه اتومبیل قابل پذیرش نیست )
۶ – در صورت تعویض پلاک انتظامی ارایه الحاقی تعویض پلاک الزامی است .( برای دریافت الحاقی به واحد صدور بیمه نامه که شماره تماس ان در ذیل بیمه نامه ثبت گردیده مراجعه فرما یید

ماه های حرام چه ماههایی است و دیه در ماههای حرام چگونه محاسبه می شود؟

دیه قتل در صورتیکه صدمه وفوت هر دو در یکی از ماههای رجب ، ذی قعده ، ذی حجه و محرم و یا در حرم مکه معظمه اتفاق بیافتد علاوه بر دیه کامل بعنوان تشدید مجازات باید یک سوم دیه اضافه تر بپردازد . ( ماده ۲۹۹ قانون مجازات های اسلامی )

دیه بر چه اساسی محاسبه می شود ؟

مطابق ماده ۲۹۷مجازت اسلامی دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است :
۱ – یکصد شتر سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
۲ – دویست گاوسالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
۳ – یکهزار گوسفند سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
۴ – دویست دست لباس سالم از حله یمانی .
۵ – یکهزار دینار مسکوک سالم وغیر مغشوش که هردینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸نخود است .
۶ – ده هزار درهم مسکوک سالم وغیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره می باشد.

خسارتهای جانی و بدنی شامل چه بخشهایی می شود ؟

هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه درمان و  معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه گر موضوع این قانون خواهدبود.

در بیمه شخص ثالث منظور از شخص ثالث کیست؟

منظور از شخص ثالث،هر شخصی است که به سبب حوادث وسیله نقلیه مورد بیمه ، دچار زیان های بدنی یا مالی شود. به استثناء راننده مسبب حادثه .

خطرهای تحت پوشش در بیمه شخص ثالث کدام هستند ؟

بیمه شخص ثالث خسارت های مالی و بدنی ناشی از تصادم،تصادف ،سقوط ،واژگونی،آتش سوزی یا انفجار وسیله نقلیه بیمه شده و نیز خسارت هایی که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود را تحت پوشش قرار می دهد.

چه نوع خسارت هایی در بیمه شخص ثالث به زیان دیدگان حادثه پرداخت می شود؟

خسارت های مالی : جبران زیان های مالی که به اشخاص ثالث (زیان دیدگان حادثه ) وارد می شود.

·         خسارت های جانی:

۱-دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه نامه

۲-هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه،شکستگی،نقص عضو و از کارافتادگی(جزئی یا کلی ، موقت یا دائم

بیمه مازاد شخص ثالث چیست؟

حداقل پوشش بیمه در خسارت بدنی،معادل حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش خسارت مالی،معادل دو و نیم درصد (۵/۲ %) تعهدات بدنی می باشد . بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور،بیمه مازاد نیز خریداری کند.

بنابه دلایل متعددی،ممکن است پرداخت خسارت بدنی بیمه نامه شخص ثالث (اعم از دیه یا ارش،شکستگی،نقص عضو یاازکارافتادگی)به ۲ سال بعد ازصدور بیمه نامه موکول گردد و چون به موجب آراء محاکم قضایی، مقصر حادثه محکوم به پرداخت دیه سال جدید می باشد،درصورت داشتن بیمه مازاد شخص ثالث ،مابه التفاوت تغییر دیه تا سقف این بیمه نامه به عهده شرکت بیمه خواهد بود. منطقی است که با توجه به این موضوع در هنگام خریداری بیمه شخص ثالث مبلغ دیه را افزایش دهیم .

بیمه حوادث راننده چیست ؟

همانطوری که گفته شد،راننده خودروی مقصر،جزء افراد ثالث نمی باشد ولی خسارت های بدنی وارده به راننده ی مقصر حادثه با پرداخت حق بیمه جداگانه طبق شرایط بیمه نامه حوادث ، قابل بیمه شدن می باشد.

بیمه سرنشین چیست ؟

از انجا که طبق ماده ۲ قانون بیمه شخص ثالث افرادی مانند بیمه گزار ، مالک ، یا راننده وسیله نقلیه مقصر حادثه در صورتیکه سر نشین وسیله نقلیه مذکور باشند ، شخص ثالث محسوب نمی گردند . بنابرلین خسارتی از محل بیمه نامه شخص ثالث به افراد مذکور تعلق نمی گیرد . در این گونه موارد غرامت جانی و بدنی وارد  به افراد فوق از محل تعهدات سرنشین قابل جبران می باشد .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 بیمه دانا. محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی توسط هینگ . آی آر