بیمه بدنه

بیمه بدنه با تمامی پوششها وبسیار مناسب کافیست استعلام بگبرید

بیمه بدنه

دراین نوع بیمه نامه ، تعهد بیمه گر جبران خسارت وارده به وسیله نقلیه بیمه شده است . به عبارت دیگر ، بیمه گر با بیمه کردن وسیله نقلیه تعهد می نماید در مقابل دریافت حق بیمه و پس از بازدید و تایید سلامت اتومبیل ، چنانچه به علت هریک از حوادث مشمول بیمه اعم از  آتش سوزی ،صاعقه ، انفجار ،حادثه (تصادف ، واژگونی ، سقوط )و سرقت ،وسیله نقلیه بیمه شده ازبین رفته و یا به آن خسارت وارد شود ، وسیله نقلیه خسارت دیده را تعمیر یا مبلغ خسارت را طبق شرایط بیمه نامه پرداخت کند .

پوشش های تکمیلی بیمه بدنه :

علاوه بر خطرات اصلی تحت پوشش مذکور در بیمه بدنه ، خطرات ذیل نیز با دریافت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار میگیرند :

          ۱-سرقت قطعات اصلی و اضافی منصوبه برروی خودرو

          ۲-شکست شیشه و پاشیده شدن مواد اسیدی

          ۳-هزینه ایاب و ذهاب بیمه گذار در ایام تعمیر وسیله نقلیه خسارت دیده

          ۴-سیل و زلزله و آتشفشان

          تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه :

تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه در جدول زیر ارائه شده است .این تخفیف مشمول بیمه گذارانی می شود که درطی یکسال بیمه ای یا بیشتر از محل بیمه نامه بدنه خود خسارتی دریافت ننموده باشند .

 

سابقه عدم دریافت خسارت

تخفیف حق بیمه

یکسال

۲۵%

دوسال

۳۵%

سه سال

۴۵%

چهارسال و بیشتر

۶۰%

فرانشیز خسارت

در پرداخت خسارت بدنه ، بخشی از خسارت به عهده بیمه گذار می باشد که اصطلاحاً ((فرانشیز )) نامیده می شود .

فرانشیز خسارت در شرکت بیمه دانا بشرح ذیل اعمال می گردد:

۱- فرانشیز خسارت اول : ده درصد مبلغ خسارت و حداقل بمیزان ۰۰۰ر۵۰۰ ریال
۲- فرانشیز خسارت دوم : بیست درصد مبلغ خسارت و حداقل بمیزان ۰۰۰ر۵۰۰ریال

۳- فرانشیز خسارت سوم : سی درصد مبلغ خسارت و حداقل بمیزان ۰۰۰ر۵۰۰ریال

تخفیف هیات علمی :

اعضای هیات علمی درصورت ارائه معرفینامه از کارگزینی محل خدمت خود می توانند از ۲۰% تخفیف توافقی در بیمه بدنه اتومبیل مربوط به خود استفاده نمایند.

 

خسارتهای تحت پوشش

جبران خسارتهای وارد به موضوع بیمه و هزینه های مربوطه ، به شرح زیر در تعهد بیمه گر خواهد بود :

۱-خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی وسقوط موضوع بیمه باشد یا چنانچه درحین حرکت ، اجزا و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود .

۲- خسارتی که در اثر آتش سوزی ، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم  اصلی همراه آن وارد گردد .

۳- درصورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود .

۴- خسارتی که درجریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود .

۵- خسارت باطری و لاستیک های چرخ موضوع بیمه در اثر هریک از خطرات بیمه شده حداکثر تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است .

  هزینه های قابل تامین

هزینه های متعارفی که بیمه گذار برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده و جلوگیری از توسعه خسارت و نیز انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیر آن پرداخت می نماید حداکثر تا بیست درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود .

خسارت های غیر قابل جبران

در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه گر نخواهد بود :

       ۱- خسارت های ناشی از جنگ ، شورش، اعتصاب و یا تهاجم

      ۲-  خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجار های هسته ای

      ۳-  خسارت هایی که عمداً توسط بیمه گذار ، ذینفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد میشود .

     ۴-  خسارت های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیرقانونی باشد .

     ۵-  درصورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد . اتمام اعتبار گواهینامه درحکم بطلان آن نیست .

     ۶- خسارت های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد .

      ۷-  خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد واصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد .

     ۸-  خسارت های وارده به وسایل و دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه درصورتی که ناشی از نقص و خرابی درکارکرد آنها باشد .

      ۹- خسارت هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود .

انتقال مالکیت

درصورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هریک از انحا. قانونی ، بیمه گذار میتواند بیمه نامه را فسخ و حق بیمه مدت باقیمانده بیمه نامه خود را مسترد نماید درصورت عدم فسخ بیمه نامه چنانچه مالک جدید به تعهدات بیمه گذار در مقابل بیمه گر عمل نماید تعهدات بیمه گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافت ۰

درصورت انتقال مالکیت موضوع باید به منظور صدور الحاقیه لازم وقبول آن به اطلاع بیمه گر رسانده شود در غیر اینصورت خسارت می تواند به نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه متعلقه پرداخت شود.

توجه: چنانچه انتقال مالکیت موضوع بیمه پس از وقوع حادثه ای باشد که به بیمه گر اعلام نشده است بیمه گر هیچگونه مسئولیتی برای جبران خسارتهای وارده در قبال مالک جدید نخواهد داشت .

 

 

وظایف و تعهد بیمه گذار

        ۱-اظهار مشخصات خطر و تغییرات حاصل در آن

چنانچه بیمه گذار هنگام انعقاد قرارداد بیمه از اظهار مطالبی موثر در سنجش خطری که از آن مطلع بوده خودداری یا در آن خصوص برخلاف واقع اظهاری بکند ، قرارداد بیمه باطل است ولو آنکه مطالب کتمان شده یا برخلاف واقع در وقوع خسارت هیچگونه تاثیری نداشته باشد . دراین صورت نه فقط حق بیمه هایی که پرداخته است به او مسترد نمی شود بلکه بیمه گر حق دارد حق بیمه های معوق تا تاریخ حادثه را نیزمطالبه و دریافت کند (ماده ۱۲ قانون بیمه )

   ۲-پرداخت حق بیمه

به محض صدور بیمه نامه ، بیمه گذار متعهد پرداخت حق بیمه خواهد بود و ملزم است که حق بیمه را به نحوی که در بیمه نامه پیش بینی میشود پرداخت کند و گرنه بیمه گر تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت .

واحدهای صدور بیمه دانا به منظور حمایت مالی از بیمه گذاران بیمه بدنه آمادگی دارند در زمینه پرداخت حق بیمه تسهیلاتی را در خصوص تقسیط حق بیمه براساس شرایط و مقررات ارائه نمایند .

به منظور تعیین حق بیمه ، می بایست نوع ، مورد استفاده ، ارزش روز خودرو و مشخصات دیگر آن در نظر گرفته شود،لذا اعلام مبلغ دقیق حق بیمه پس از مراجعه به واحدهای صدور بیمه نامه و بازدید خودرو امکان پذیر می باشد . 

 ۳-اعلام تشدید خطر :

هرگاه درطول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و یا وضعیت و یا کاربری موضوع بیمه بوجود آید که موجب تشدید خطر شود بیمه گذار موظف است به محض اطلاع ، مراتب را به بیمه گر اعلام نماید در غیر اینصورت و درصورت وقوع حادثه ، خسارت پرداختی به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه متناسب با خطر  خواهد بود .

۴- اعلام خسارت

 بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف پنج روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه گر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت نماید یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه گر برساند .

۵-خودداری از انتقال یا تعمیر اتومبیل

بیمه گذار باید از جابه جا کردن وسیله نقلیه مورد بیمه (جز به دستور مقامات انتظامی در مواقع لازم ) یا تعمیر آن خودداری کند ، مگر این که موافقت بیمه گر را دراین خصوص جلب کرده باشد . درغیر این صورت بیمه گر می تواند ادعای خسارت را رد کند .

   

     انتقال حقوق بیمه گذار به بیمه گر

به میزان خسارت پرداخت شده حقوق بیمه گذار در قبال اشخاصی که مسئول وقوع حادثه منجر به خسارت هستند ، به بیمه گر منتقل می شود .

       * مدارک لازم برای خرید بیمه نامه بدنه :

۱-مدرک شناسایی خودرو(کارت یا سند مالکیت) و تصویر آن ۲- تکمیل فرم پیشنهاد بدنه در واحدهای صدور بیمه نامه و بازدید اولیه بدنه خودروتوسط کارشناس بیمه گر ۳- ارائه بیمه نامه سال قبل درصورت دارا بودن بهمراه استعلام عدم خسارت آن ۴- همراه داشتن کد ملی و کد پستی  .

به منظور جلوگیری از تبعات احتمالی در رسیدگی و پرداخت خسارت ، لازم است فرم پیشنهاد به دقت و براساس مندرجات کارت مورد بیمه  ،نوع مورد استفاده ، مالکیت خودرو و نوع پوششهای درخواستی تکمیل گردد .

     *سایر موارد و اطلاعات لازم :

توجه داشته باشید با توجه به اینکه درهنگام پرداخت خسارت ارزش روز خودرو مورد توجه قرار گرفته و در صورت افزایش ارزش خودرو در طول مدت بیمه مراتب جهت پوشش بیشتر اعلام گردد تا ضرر و زیانی متوجه بیمه گذار نگردد .

* نحوه تمدید بیمه نامه :

برای تمدید بیمه نامه درصورت مراجعه (تا ۲۴ ساعت ) قبل از انقضای تاریخ بیمه نامه قبلی نیازی به بازدید اتومبیل نمی باشد لذا به منظور پیوسته بودن تاریخ اعتبار بیمه نامه حداقل ۷۲ ساعت قبل از مهلت انقضای بیمه نامه جهت تمدید آن اقدام فرمایند .

کلیه بیمه گذاران و زیاندیدگان می بایست حداکثر ظرف مدت حداکثر ۵ روز از زمان وقوع حادثه به شعب پرداخت خسارت شرکت بیمه دانا مراجعه و اعلام خسارت فرمایند .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 بیمه دانا. محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی توسط هینگ . آی آر